صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملل متحد: در شـهرغزنی فاجـعۀ انـسانی رخ داده است

 ملل متحد: در شـهرغزنی فاجـعۀ انـسانی  رخ داده است

اداره کمک های بشری ملل متحد در کابل می گوید که در جنگ های غزنی الی ۱۵۰ فردملکی کشته و زخمی شده اند.
به گزارش خبرگزاری پژواک، طالبان مسلح شب جمعه گذشته، از چهار استقامت بر شهرغزنی حملات گروهی انجام دادند و اکثریت  مناطق شهر را تسخیر نمودند.
روز دوشنبه وزیران دفاع و امورداخله کشور، طی نشست مشترک اذعان کردند که جنگ درشهرغزنی فروکش کرده و مخالفین مسلح، از برخی ساحات شهر بیرون رانده شده اند.
اداره کمک های بشری ملل متحد(اوچا) می گوید که به سبب جنگ ها در شهر، فاجعه انسانی به وقوع پیوسته است.
منبع علاوه کرده است که مردم درآنجا با کمبود آب و موادخوراکی مواجه اند؛ زیرا برق نیست، فعالیت شبکه های مخابراتی قطع شده و ادارات زیادى حریق گردیده است.
اداره متذکره گفته است که طالبان، شاهراه ها را مسدود و در امتداد آن ماین ها را تعبیه نموده اند، که ازاین جهت مردم نمی توانند به مناطق مصئون پناه ببرند.
به اساس معلومات اداره اوچا، تاکنون از اثرجنگ ها در غزنی از ۱۱۰- ۱۵۰ فردملکی کشته و زخمی شده اند؛ اما اذعان می کند که رقم دقیق را باید به دست آورد.
منبع علاوه نموده است که تداوی اولیه برخی مجروحین درهمان جا صورت گرفته؛ اما ۲۰ تن شان که زخم های عمیق داشته اند، توسط یک موسسه به کابل انتقال داده شده اند. روز دوشنبه وزارت دفاع ملی گفت که درجنگ غزنی، الی ۳۰ فرد ملکی کشته شده؛ اما درمورد زخمی ها چیزی نگفت.
همچنان منبع موصوف علاوه کرد که دراین جنگ ها، حدود ۲۰۰طالب مسلح کشته شده و ۱۴۰تن دیگرشان مجروح گرديده اند، از کشته شدن ۱۰۰سرباز امنیتی نیز اطلاع داده شده است.
اداره مذکور ملل متحد گفته است که وضعیت شفاخانه ملکی نیز قناعت بخش نیست، شمار  زیادى اجساد و مجروحین، به آن انتقال یافته و با مشکلات مواجه اند.
منبع افزوده است که خلاص شدن تیل در شفاخانه، سبب شده تا جنراتورها نیز غیرفعال شوند؛ اما روز دوشنبه یک موسسه به شفاخانه تیل اکمال کرد، که درنتیجۀ آن جنراتورها برای چهار روز دیگر نیز فعالیت خواهند کرد.
اوچا گفته است که ملل متحد در غزنی فعالیت ندارد؛ اما درآن جا ۲۵- ۳۰ موسسه کمک کننده درحالت انتظار به سرمی برند؛ به مجرد بهبود وضعیت، آنها کمک های بشری را آغاز خواهند کرد.