صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: حکومت فضای استخباراتی را در درون رسانه‌ها حاکم ساخته‌است

 نی: حکومت فضای استخباراتی را در درون رسانه‌ها حاکم ساخته‌است

در حالیکه مسئولان برخی رسانهها به تازگی گفتهاند که منابع حکومتی منابع مؤثق برای اطلاعدهی به رسانهها نیستند، نهاد حمایت کنندۀ رسانههای آزاد افغانستان یا "نی" نیز بر این مسئله مهر تأیید میگذارد.
مجیب خلوتگر رئیس اجرائیوی این دیدهبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت، منابع حکومتی ضمن اینکه اطلاعات را سانسور میکنند در برخی موارد از نشر خبرهای ناخوشایند نسبت به خود شان، جلوگیری میکنند.
وی گفت که حکومت فضای استخباراتی را در درون رسانهها حاکم ساختهاست: "متأسفانه ما شاهد بیشتر شدن خود سانسوری، کمتر شدن دسترسی به اطلاعات هستیم و این محدودیت به این معناست که به برخی رسانهها معلومات نمیدهند و در برخی موارد بر اساس دوستی منابع حکومتی از رسانهها تقاضا میکنند تا برخی خبرها را منتشر نکند، اینجاست که فضا از حالت عادی به حالت امنیتی و استخباراتی بر میگردد."
این در حالیست که برخی از مسئولان روزنامههای معتبر گفته اند در جریان نبردهای اخیر غزنی اطلاعات درستی را از سوی مقامهای حکومتی بهدست نیاوردهاند.
به گفته آنان، منابع حکومتی خبرهای ضد و نقیضی را منتشر میساختند.
برخی رسانهها گزارش دادند که در صفحههای اجتماعی، طالبان فعالتر از سخنگویان و مقامهای حکومتی بودهاند.
به گفته آنان طالبان ویدیوی های زیادی در باره رویداد غزنی نسبت به حکومت منتشر کردند.
در یکی از نشستها، طارقشاه بهرامی وزیر دفاع از آمار دقیق تلفات نظامیان و غیر نظامیان در غزنی اظهار بیخبری نمود، در حالیکه آمار تلفات طالبان را بسیار دقیق اعلام کرد.
اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سانسور در قوانین افغانستان جا ندارد و حکومت متعهد به عملی کردن قانون است.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت، حکومت در حادثۀ اخیر در غزنی بیشتر اطلاعات را در اختیار رسانهها گذاشتهاست.
هیچگونه سانسور و محدودیت از طرف حکومت نیست و با تمام رسانهها همکاری وجود دارد، گروهی از رسانهها را به ولایت غزنی بردیم و مقامات ارشد را با رسانهها وصل کردیم.
شماری از خبرنگاران از جمله نوید بارکزی به این باور است که ارائۀ معلومات مطابق قانون حق رسانهها و مردم است و وضع محدودیت در این زمینه سبب میشود تا مردم در خلاء معلوماتی قرار بگیرند و بر گمانه زنیها تکیه کنند.