صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 64 هزار تن در 9 سال گذشته قربانی تروریسم شده‌اند

 بیش از 64 هزار تن در 9 سال گذشته قربانی تروریسم شده‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طی 9 سال گذشته، بیش از 64 هزار تن در نقاط مختلف کشور، قربانی حملات تروریستی شدهاند.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه 24 اسد، در محفلی که به مناسبت روز جهانی یادبود از قربانیان جنگ تدویر یافته بود، گفت که "بسیار آسان است که بگوییم ۶۴ هزار قربانی تروریسم ثبت شده است. تعداد واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آن است که ثبت شده است؛ زیرا کمیسیون تنها مواردی را ثبت کرده که به آن دسترسی داشته است."
خانم سمر افزود، از میان قربانیان، 36 درصد آنان جانشان را از دست داده و 64 درصد دیگر کسانی هستند که یک یا چند عضو خانوادهشان را از دست دادهاند.
بر اساس گفتههای رئیس کمیسیون حقوق بشر، حدود ۷۰ درصد قربانیان در نتیجه حملات مخالفان مسلح دولت صدمه دیده و نیروهای دولتی و حامیان بین المللی آنان عامل ۱۰.۷ درصد تلفات است که در نتیجه جنگ با تروریسم آسیب دیدهاند.
خانم سمر افزود که ما باید تلاش کنیم که برخورد با قربانیان و رسیدگی به درد و رنج قربانیان را به عنوان یکی از موضوعات جدی مدنظر بگیریم.
او خاطرنشان کرد، در حال حاضر هیچ میکانیزمی برای حمایت از قربانیان حملات تروریستی وجود ندارد. عاملان حملات انتحاری و کشتار محاکمه نمیشوند، قربانیان از حمایتهای حقوقی محروماند و بیوهها و فرزندان افرادی که در این حملات کشته میشوند، با بیسرنوشتی، در فقر و محرومیت بسر میبرند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر در قسمتی دیگر از سخنانش، از دولت افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواست تا هیچ فرقی بین گروههای تروریستی قایل نشوند و باید همه گروههای تروریستی هدف قرار گیرند.
خانم سمر گفت: "تفکیک بین تروریسم خوب و بد یک اشتباه است. تروریست، تروریست است و خوب و بد ندارد. ما خوب و بد تروریستان را نمیتوانیم بر اساس قد، قیافه، زبان و موقف اجتماعیاش تشخیص دهیم و با خوبانش مذاکره کنیم و امتیاز دهیم و با بدش جنگ کنیم."
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای نخستین بار از روز بینالمللی قربانیان تروریسم تجلیل کرد تا از خانوادههایی که در چهل سال گذشته از جنگ آسیب دیدهاند، حمایتهای قانونی و دوامدار شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت افغانستان خواست تا میکانیزم مشخصی را برای حمایت از قربانیان و بازماندگان حملات تروریستی تدوین و عملی کند.
قانون حمایت از قربانیان تروریسم
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که تاکنون هیچ میکانیزمی برای حمایت از قربانیان تروریسم وجود ندارد. کمکهایی که حکومت برای قربانیان انجام میدهد مشخص نیست زیرا برای برخی از جان باختگان ۱۰۰ هزار افغانی و برای زخمیها ۵۰ هزار افغانی بنام اکرامیه داده میشود ولی این کمک عمومیت ندارد.
خانم سمر افزود که کمیسیون، مسوده یک قانون را تهیه و برای وزارت عدلیه فرستاده است که براساس آن باید برای تمام قربانیان تروریسم امتیازات مشخص در نظر گرفته شود و فرقی در دادن این امتیازها وجود نداشته باشد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی که در این نشست سخنرانی میکرد، نیز بر حمایت از قربانیان تروریسم تاکید کرد و گفت تمام اقدامات حکومت باید در این راستا هماهنگ باشد تا قربانیان به حقوق شان دست یابند.
آقای عبدالله افزود: "عدالت و اجرای عدالت در مورد عاملان قضایا، تحقیقات منصفانه و دوامدار در مورد حوادث و رساندن معلومات به قربانیها مسایلی است که ما در مورد آن مسوولیت داریم."
خواست قربانیان
ناز بی بی، خانمی مسن از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار که در این نشست حضور داشت، گفت که گروه تروریستی داعش، شش پسرش را سر بریده است.
این خانم مسن از دولت خواست که برایش سرپناه مهیا کند و برای کودکانش نیز مکتب و مکانهای درسی را ایجاد کند تا فرزندانش با سواد شوند.
قربانیان تروریسم همچنین خواستار عدالت شدند و گفتند که اگر حکومت توان تأمین عدالت را ندارد، محکمه بین المللی جزایی باید عاملان جنایات بشری را محاکمه کند.
ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم نیز برای شرکت در این کنفرانس به کابل سفر کرده است، گفت که خشونت در افغانستان باعث شده دسترسی به تعلیم و تربیه، صحت و حقوق بشر را از بین میبرد.
آقای ورونوکوف افزود که خشونت همچنین باعث از بین رفتن ثبات در منطقه میشود و کشورهای جهان از این ناحیه رنج میبرند چون تروریزم مرز نمیشناسد.
معاون سرمنشی سازمان ملل همچنین وعده داد که پیام قربانیان تروریسم و خواست آنها را برای سرمنشی سازمان ملل متحد خواهد رساند.
در اثر بیش از چهار دهه جنگ داخلی، میلیونها تن را آواره، صدها هزار تن کشته و هزاران تن دیگر مفقود شدهاند و هنوز هم این آمار در حال افزایش است.