صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان کنسولگری‌اش در شهر جلال‌آباد را بست

 پاکستان کنسولگری‌اش در شهر جلال‌آباد را بست

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده که کنسولگری این کشور در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق کشور را، بسته است.
این سفارت با نشر خبرنامهای اعلام کرده که فعالیت کنسولگری از روز جمعه نهم سنبله متوقف شده و دلیل این تصمیم نیز "دخالت" حیات الله حیات، والی ننگرهار در امور اجرایی کنسولگری خوانده است.
آقای حیات مدعی است که "رشوه و فساد" در کنسولگری پاکستان وجود دارد و روزانه "صدها هزارافغانی رشوه گرفته میشود." سفارت پاکستان این اظهارات را "بیاساس و مغرضانه" خوانده است.
سفارت پاکستان اقدام والی ننگرهار را مخالف کنوانسیون ۱۹۶۳ ویانا درباره روابط کنسولی دانسته است.
در این خبرنامه، سفارت پاکستان از وزارت خارجه کشور خواسته که جلو "دخالت" والی ننگرهار را بگیرد و تدابیر امنیتی این کنسولگری را به حالتی که قبل از ۲۸ آگوست ۲۰۱۸ داشت، برگرداند.
سفارت پاکستان افزوده که این کنسولگری تا زمانی که تدابیر امنیتی مطابق خواست سفارت پاکستان تامین نشده، بسته خواهد ماند.
والی ننگرهار در واکنش به تصمیم سفارت پاکستان، صبح دیروز به خبرنگاران گفت:" در امور داخلی کنسولگری مداخله نمیکنیم و به کسی نیز اجازه نمیدهیم که در بیرون از کنسولگری با آبروی افغانها بازی کند و زمینه رشوه را فراهم نماید."
او مدعی شد که "رشوه و فساد" در کنسولگری پاکستان وجود دارد و روزانه "صدها هزارافغانی رشوه گرفته میشود."
صدور ویزای پاکستان برای شهروندان کشور رایگان است اما آقای حیات گفت که هر ویزای پاکستان پنج تا بیست هزار روپیه پاکستانی بفروش میرسد.
آقای حیات برخورد کارمندان کنسولگری پاکستان را با شهروندان افغانستان توهین آمیز خواند و گفت که با وزارت خارجه افغانستان و ریاست جمهوری در این باره صحبت کردهاست. او گفت که ادامه این رفتار برایش غیر قابل تحمل است.
در صفحه رسمی فیسبوک حیات الله حیات نیز آمده که دو روز قبل او به کنسولگری پاکستان رفته و برای حل مشکلات کسانی که برای ویزای پاکستان مراجعه میکردند یک مهمانخانه والی را که در کنار سفارت پاکستان قرار داشت، به مراجعین اختصاص داد.
آقای حیات در این دیدار گفت که پاکستان وعده داده بود که امور مربوط به ویزای پاکستان را به یک شرکت خصوصی واگذار خواهد کرد ولی به این وعده خود عمل نکرده است.
واکنش سفارت پاکستان
سفارت پاکستان در واکنش به سخنان والی ننگرهار درباره وجود فساد در روند اخذ ویزای پاکستان را "بی اساس و مغرضانه" خوانده است.
به گفته مسئولان سفارت پاکستان سازماندهی مراجعین در بیرون از ساختمان کنسولگری وظیفه پولیس افغانستان است و به آنها ارتباطی ندارد. اگر مشکلی در این بخش وجود دارد مسئولیت آن به پولیس برمیگردد.
یک مقام سفارت پاکستان به بیبیسی گفته که اقدام اخیر والی ننگرهار امنیت ساختمان کنسولگری را از سه جهت آسیب پذیر ساخته و به دلیل حوادث امنیتی سالهای گذشته که منجر به کشته شدن یک کارمند این کنسولگری شد، سفارت پاکستان نگران امنیت نمایندگیاش در ننگرهار است.
به گفته این مقام کنسولگری پاکستان، روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ ویزا توسط کنسولگری جلالآباد صادر میشود و این رقم در سفارت پاکستان در کابل روزانه به سه هزار میرسد.
کنسولگری پاکستان در شهر جلالآباد نیز برای صدها شهروند ولایتهای شرق افغانستان ویزا صادر میکند ولی مراجعین میگویند که خدمات ارائه شده رضایتبخش و کافی نیست و به روند صدور ویزا اعتراض دارند. شماری از مردم برای دریافت ویزا شبها در صف میخوابند. در گذشته برای انجام معاملات روزانه در ننگرهار بجای افغانی، واحد پول افغانستان از روپیه پاکستانی استفاده میشد ولی چند روز قبل استفاده از روپیه پاکستانی در معاملات روزمره ممنوع شد. بعضی از کاربران شبکههای اجتماعی نوشته که ممکن است این اقدام سفارت پاکستان در واکنش به این تصمیم دولت افغانستان باشد.