صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ائتلاف بزرگ مـلی: هزاران جلد تذکره جعلی برای تقلب در انتخابات توزیع شده است

 ائتلاف بزرگ مـلی:  هزاران جلد تذکره جعلی برای تقلب  در انتخابات توزیع شده است

اعضای" ائتلاف بزرگ ملی افغانستان" ادعا میکنند که حکومت هزاران جلد تذکره جعلی را برای تقلب در انتخابات پارلمانی، توزیع کرده است.
اعضای این ائتلاف دیروز شنبه 10 سنبله، در یک کنفرانس خبری در کابل با به نمایش گذاشتن تذکرههای جعلی، ادعا کرد که مردم و کارمندان کمیسیون انتخابات صد هزار تذکره جعلی با برچسب مخصوص انتخابات را، در اختیار آنها قرار دادهاند.
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان و از اعضای این ائتلاف گفت که بر شماری از این تذکرهها در حالی برچسب مخصوص انتخابات زده شده که دارندگان آنها سن قانونی شرکت در انتخابات را تکمیل نکردهاند، برخی از این تذکرهها عکس ندارد و برخی از آنها با یک عکس چندین نام، توزیع شده است.
او افزود که در تعدادی از این تذکرهها، عکس مقامهای دولتی، سینماگران خارجی و کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده شده است.
به گفته آقای همایون، اکثر این تذکرهها در اداره ثبت احوال نفوس کشور ثبت است و کارمندان کمیسیون انتخابات در مرکز و ولایات، بر آنها برچسب انتخابات را زدهاند.
او این تذکرهها را، نمونهای از تقلب و جعل اسناد در پروسه انتخابات کشور دانست و گفت که این تذکرهها برای تقلب به نفع نامزدان مورد حمایت حکومت، توزیع شده است.
ائتلاف بزرگ ملی، در کنفرانس خبری دیروزش با نشر یک اعلامیه، از حکومت خواست برای تامین شفافیت در انتخابات، اصلاحات انتخاباتی را مطابق طرح احزاب سیاسی، انجام دهد و از جامعه جهانی نیز خواست که از انتخابات شفاف در افغانستان، حمایت کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات از احزاب سیاسی خواسته که اسناد خود را به این کمیسیون ارائه کند و تأکید کرده که نهادهای کشفی و استخباراتی و همچنین نهادهای عدلی و قضایی کشور باید مشخص کنند که چه کسی و یا نهادی این اسناد را جعل کرده است.
احزاب سیاسی خواستار تغییر نظام انتخاباتی کشور و استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات پارلمانی هستند. اما حکومت میگویند که به دلیل محدودیت زمانی، امکان تغییر نظام انتخاباتی کشور و استفاده از تکنالوژی بایومتریک وجود ندارد.