صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس خواستار بررسی نحوه جمع‌آوری تذکره‌های جعلی توسط احزاب شد

کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس خواستار بررسی نحوه جمع‌آوری تذکره‌های جعلی توسط احزاب شد

اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای کشفی و استخباراتی خواستند که چگونگی جمعآوری تذکرههای جعلی توسط ائتلاف بزرگ ملی را بررسی کنند.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز شنبه 10 سنبله حدود 100 هزار قطعه تذکره جعلی با برچسب مخصوص انتخابات را در یک نشست خبری در کابل به نمایش گذاشت و ادعا کرد که مردم و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در اختیارشان قرار داده است.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه 11 سنبله در نشستی که با مسئولان نهادهای امنیتی داشت، خواستار بررسی این موضوع شد.
آقای صیاد از مسئولان نیروهای امنیتی خواست که در پیوند به نشر تصاویر تذکرهها و استیکرهای جعلی که روز شنبه توسط جریانهای سیاسی در دسترس رسانهها قرار گرفت، اقدام جدی کنند و سارقان و متخلفان اصلی آن را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.
اداره ثبت احوال نفوس نیز از نهادهای امنیتی و استخباراتی خواست که نحوه جمع آوری تذکرههای برچسب دار جعلی را بررسی کنند.
روح الله احمدزی، سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس روز یکشنبه 11 سنبله در یک نشست خبری در کابل گفت که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از وزارت داخله و نهادهای دیگر کشفی و استخباراتی میخواهد تا موضوع جمع آوری تذکرههای جعلی توسط سیاسیون کشور را مورد بررسی قرار بدهند.
آقای احمدزی همچنین گفت که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از ائتلاف بزرگ ملی خواهش میکند تا از چگونگی جمع آوری این تعداد تذکرهها برای اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و ملت افغانستان معلومات بدهد.
تصاویر تذکرههای برچسبدار جعلی، به صورت گستردهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد و شماری از کاربران حکومت را متهم به مهندسی انتخابات کردهاند.
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان و از مخالفان سیاسی حکومت روز شنبه هنگام نشر تذکرههای جعلی گفته بود که این تذکرهها برای تقلب به نفع نامزدان مورد حمایت حکومت، توزیع شده است.
اداره ثبت احوال نفوس اما میگوید که هیچ کسی نمیتواند با تذکره جعلی و یا با استفاده از چند تذکره رای بدهد.
آقای احمدزی در نشست خبریاش گفت که از 5 میلیون تذکره تازه توزیع شده، 3 میلیون آن ثبت دیتابیس شده و 2 میلیون دیگر آن در حال ثبت است و به زودی این پروسه تکمیل میشود.
او افزود: اداره مرکزی ثبت احوال نفوس بعد از ثبت تمام تذکرهها در دیتابیس، تصمیم دارد تا دیتابیس این اداره را با دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات وفق بدهد و هر کسی که بیش از یک تذکره گرفته باشد و یا تذکره جعلی ثبت دیتابیس کمیسیون انتخابات درج شده باشد، باطل اعلان میشود.
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که شش تذکره با نام و عکس عبدالجبار قهرمان، عضو مجلس نمایندگان صادر شده و همچ/نین تعدادی دیگر تذکره با نام و عکس افراد مشهور چاپ شده است.
سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس اما میگوید که تمام امورات این اداره به ویژه در بخش توزیع تذکره به گونه شفاف و بر اساس قانون ثبت احوال نفوس پیش میرود.
ائتلاف بزرگ ملی، بعد از نشر تذکرههای جعلی با صدور اعلامیهای، از حکومت خواست برای تامین شفافیت در انتخابات، اصلاحات انتخاباتی را مطابق طرح احزاب سیاسی، انجام دهد و از جامعه جهانی نیز خواست که از انتخابات شفاف در افغانستان، حمایت کنند.
احزاب سیاسی پیش از این خواستار تغییر نظام انتخاباتی کشور و استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات مجلس شده بودند. اما حکومت میگوید که به دلیل محدودیت زمانی، امکان تغییر نظام انتخاباتی کشور و استفاده از تکنالوژی بایومتریک وجود ندارد.