صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت خارجه خواستار رسیدگی فوری به مساله قونسلگری پاکستان در جلال آباد شد

 وزارت خارجه خواستار رسیدگی فوری به مساله قونسلگری پاکستان در جلال آباد شد

صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با زاهد نصرالله خان، سفیر پاکستان، خواستار رسیدگی فوری به مسدود شدن قونسلگری پاکستان در جلال آباد شد.
سفارت پاکستان دو روز پیش با نشر خبرنامهای گفته بود که فعالیت کنسولگری این کشور در جلال آباد از روز جمعه نهم سنبله متوقف شده و دلیل آن "دخالت" حیات الله حیات، والی ننگرهار در امور اجرایی کنسولگری خوانده است.
سفارت پاکستان همچنین از وزارت خارجه کشور خواسته بود که جلو "دخالت" والی ننگرهار را بگیرد و تدابیر امنیتی این قونسلگری را به حالتی که قبل از ۲۸ آگست ۲۰۱۸ داشت، برگرداند.
سفارت پاکستان افزوده که این کنسولگری تا زمانی که تدابیر امنیتی مطابق خواست سفارت پاکستان تامین نشده، بسته خواهد ماند.
آقای حیات اما مدعی است که "رشوه و فساد" در قونسلگری پاکستان وجود دارد و روزانه "صدها هزار افغانی رشوه گرفته میشود." سفارت پاکستان این اظهارات را "بیاساس و مغرضانه" خوانده است.
سفارت پاکستان از سوی دیگر سازماندهی مراجعان در بیرون از ساختمان قونسلگری را وظیفه پولیس افغانستان دانست و گفت که به آنها ارتباطی ندارد. اگر مشکلی در این بخش وجود دارد مسئولیت آن به پولیس بر میگردد.
گفتنی است که تاکنون قونسلگری پاکستان در جلال آباد مسدود است و صدها متقاضی ویزه در شهر جلال آباد سرگردان هستند و دنبال ویزه هستند.سفارت پاکستان اما روز یکشنبه 11 سنبله با نشر اعلامیهای گفته است که دانشجویان و بیمارانی که خواستار گرفتن ویزه هستند، میتوانند از سفارت این کشور در کابل ویزه بگیرند. سفارت پاکستان یکی از سفارتخانههایی است که بیشترین ویزه را صادر میکند. در حال حاضر آمار دقیقی از صدور ویزه این کشور وجود ندارد اما حدود یک سال پیش مسئولان سفارت گفته بودند که روزانه بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ ویزه در کابل و شهرهای مزار شریف، هرات، کندهار و جلال آباد صادر می شود.