صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود ٥٠ هزار خانواده در بامیان از خشکسالی متضرر شده اند

حدود ٥٠ هزار خانواده در بامیان از خشکسالی متضرر شده اند

  مسئولان محلی در بامیان می گویند که دستکم ٥٠ هزار خانوار در مرکز و برخى ولسوالى هاى اين ولايت، از اثر خشکسالی متضرر شده اند و نیاز به کمک های اولیه دارند.
عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان، به پژواک گفته که در ١٥ هزار قریه این ولایت، حدود ٥٠ هزار خانواده که توانایی معیشت زندگی شان را ندارند، از اثر خشکسالی متاثر شده اند.
موصوف افزود: «طبق ارزیابی کمیته ملی مبارزه با حوادث در بامیان، ولسوالی های ورس، پنجاب و سیغان با خشک­سالی شدید، مرکز بامیان و ولسوالی یکاولنک با خشکسالی متوسط و  ولسوالی شیبر و کهمرد با خشک­سالی کمتر مواجه می باشند.»
به گفته او، میزان بارنده گی به تناسب سال های گذشته، امسال ۴۰ درصد کمتر بوده است.
وی گفت که از طرف کمیته ملی مبارزه با حوادث برای متضررین ۱۵۰۰ تن گندم در نظر گرفته شده که این مقدار مواد، برای این تعداد متضررین ناشی از خشکسالی ناچیز می باشد.
محمدی افزود: «خشکسالی در بامیان ممکن پیامدهای دیگری چون بیکاری و ترک منازل را به دنبال داشته باشد و از همین رو تیم ارزیابی کمیته ملی مبارزه با حوادث، تحقیقی را روی دست دارد تا مشخص شود که میزان خسارات  ناشی از خشکسالی در چه حد بوده است.»
او با بیان اینکه هر چند این مقدار گندم کمک شده برای متضررین کافی نیست، گفت ریاست زراعت بامیان در تلاش است که با موسسات مددرسان به تماس شود؛ تا کمک های بیشتر بشردوستانه را جذب کند.
محمد علی محمودی عضو شورای ولایتی بامیان، گفت که خشکسالی در ولسوالی ورس، به حدی است که بسیاری از قریه هايی مانند تخت ورس، شاهی، سخرجوی، موشک و پجندود، آب آشامیدنی شان را از فاصله های ۵ کیلومتر تهیه می کنند.
موصوف افزود: «خشکسالی مردم این ولایت را خیلی نگران کرده است و آنان از ناگزیری و نبود علوفه، مواشی شان را به قیمت پائین می فروشند.»
به گفته او، در ماه های آینده ممکن مردم از ولسوالی ورس به علت نداشتن مواد غذایی وعلوفه، دست به ترک منازل شان بزنند.
وی گفت: «دولت فقط سروی از وضعیت داشته؛ اما تاهنوز نه در مورد تهیه آب آشامیدنی و نه در مورد کمک های اولیه کاری انجام داده است.»
علی محمد یکی از ساکنان ولسوالی پنجاب بامیان که با فامیلش به مرکز بامیان آمده، گفت که عدم دسترسی به مواد غذایی کافی، سبب شده تا او قریه اش را ترک بگوید.
وی افزود: «زمانی که در قریه بودیم، در اول سال برای کشت و زراعت ما آب وجود نداشت و نتوانستیم زمین های خود را کشت کنیم.»
موصوف علاوه کرد که امسال، به دلیل خشکسالی زمین های شان حاصل نداشت تا هم خودشان استفاده کنند و هم سبزی آن را برای حیوانات شان بدهند.