صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش نرخ ارز در ایران: دانشجویان افغان از ادامه تحصیل انصراف می‌دهند

افزایش نرخ ارز در ایران:  دانشجویان افغان از ادامه تحصیل انصراف می‌دهند

روزنامه صبح نو چاپ تهران نوشته است که "بسیاری" از دانشجویان افغان به دلیل افزایش نرخ ارز و نوسانهای آن از ادامه تحصیل در ایران دست کشیدهاند.
این روزنامه نوشته: "نوسانهای اخیر ارزی تا حدی پیش رفته است که بسیاری از دانشجویان افغان تصمیم به انصراف از دانشگاه گرفتهاند".
به گزارش این روزنامه، افزایش بیش از دو برابری قیمت دالر آمریکا در ماههای اخیر در ایران، باعث شده که فیس دانشجویان خارجی که به دالر محاسبه میشود، افزایشی بیسابقه پیدا کند.
روزنامه صبح نو در شماره دیروز خود (دوشنبه، ۱۲سنبله) نوشته است "امروزه که محصلان و دانشجویان افغان میتوانند در هر دانشگاهی در جهان تحصیل کنند، کشورهایی را برای تحصیل برمیگزینند که به حقوق انسانی و بشری انسانها احترام میگذارند. اما در ایران بسیاری از دانشگاهها از این دانشجویان در این شرایط فیس را به نرخ ارز آزاد طلب میکنند که باعث شده تعداد زیادی از دانشجویان خارجی مجبور به انصراف از تحصیل شوند".
آمار دانشجویان افغان در ایران بیشتر از ۱۵ هزار نفر عنوان میشود. گزارش روزنامه صبح نو میگوید فقط در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیش از ۱۳۰ دانشجوی افغان مشغول به تحصیل هستند که نزدیک به نیمی از دانشجویان خارجی این دانشگاه را تشکیل میدهند.
این روزنامه از قول یکی از دانشجویان افغان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته "شهریه ما ۲۷۰۰ دالر است معادل ریالی آن حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان میشد اما حالا پرداخت این مبلغ بیش از ۳۰ میلیون تومان میشود که خانواده من توان پرداخت آن را نداشتند و حتی دالری هم در بازار نیست که بخواهیم آن را خریداری کنیم".
او گفته است:"ما منتظر بودیم که دانشگاه برای ما تصمیمگیری کرده و راه حلی را جلوی پای ما بگذارد؛ اما هنگامی که با امور بینالملل دانشگاه، تماس گرفتم و مشکلم را مطرح کردم، گفتند اگر توانایی پرداخت فیس را ندارید، انصراف دهید و من هم به ناچار انصراف دادم."
پیشتر گزارش شده بود که شماری از مهاجران افغان در ایران به دلیل تلاطم ارزی و بحران قیمت دالر، ایران را ترک کردهاند.
گفته می شود طی این مدت شماری از شهروندان عراقی که هم بخشی از دارایی خود را در بانک های ایرانی سرمایهگذاری کرده بودند، به دلیل افزایش پی در پی قیمت دالر، با سقوط ارزش دارایی شان مواجه شدند و منابع خود را از ایران خارج کرده اند.
سازمان بینالمللی مهاجرت یک ماه پیش اعلام کرد که در سال جاری میلادی نزدیک به نیم میلیون مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشتهاند. این سازمان گفته کاهش ارزش برابری ریال ایران در برابر دالر آمریکا در هفتههای اخیر، موج کمسابقهای از بازگشت افغانها از ایران را در پی داشته است. این سازمان خبر داده که بیش از ۴۴۲ هزار مهاجر افغان در این مدت به صورت داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشته و یا اخراج شدهاند.