صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌جمهور هیأتی را برای بررسی تقلب در روند توزیع تذکره تعیین کرد

 رئیس‌جمهور هیأتی را برای بررسی تقلب در روند توزیع تذکره  تعیین کرد

ریاست دفتر رئیس جمهور اعلام کرده که رئیس جمهور غنی هیئتی را برای بررسی چگونگی تقلب در پروسه توزیع تذکره تابعیت به ریاست دادستان کل، تعیین کرده است.
در اعلامیه ریاست دفتر رئیس جمهور که دیروز سه شنبه 13 سنبله، منتشر شده آمده است که این هئیت "چگونگی تزویر در پروسه توزیع تذکرههای تابعیت را از سال 1396 تا سال 1397" بررسی میکند.
این هیأت مؤظف شده که مسئولین و اشخاصی را که در "تزویر تذکره تابعیت" نقش داشتهاند، شناسایی و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کند.
علاوه بر این، این هیأت باید گزارش بررسی و تحقیق خود را با پیشنهادات به رئیس جمهور ارائه کند. بر اساس اعلامیه ریاست دفتر رئیس جمهور، در ترکیب این هیأت، رئیس عمومی امنیت ملی، نمایندگانی از وزارت امور داخله، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره ملی معلومات و احصائیه و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، شامل هستند.
این هیأت پس از آن تعیین شده که چند روز قبل "ائتلاف بزرگ ملی" که متشکل از چند حزب عمده سیاسی کشورا ست، اعلام کرده در روند توزیع تذکره برای انتخابات پارلمانی تقلب گسترده صورت گرفته است. اعضای این ائتلاف هزاران تذکره جعلی را که استیکر مخصوص انتخابات نیز بر آنها چسپانده شده بود، به نمایش گذاشتند.
در حکم رئیس جمهور مشخص نشده که آیا این هیأت تذکرههایی را که در چند ماه اخیر برای افزایش اشتراک مردم در انتخابات توزیع شده، نیز بررسی میکند یا خیر.
اداره ثبت احوال نفوس کشور اعلام کرده که این اداره همزمان با جریان پروسه ثبتنام رأیدهندگان انتخابات پارلمانی، 5 میلیون تذکره برای شهروندان کشور توزیع کرده که 3 میلیون آن ثبت دیتابیس این اداره شده و دو میلیون دیگر آن در حال ثبت است.
این اداره در واکنش ادعای احزاب مبنی بر تقلب گسترده در روند توزیع این تذکرهها، از نهادهای عدلی و قضایی خواسته بود که چگونگی دسترسی احزاب سیاسی به این تذکرهها را بررسی کند.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته بود که آنها میتواند تذکرههای جعلی را در مطابقت با دیتابیس اداره ثبت احوال نفوس تشخیص دهند و ثبت نمی کند. اما بیبیسی گزارش داده که شماری از این تذکرهها در دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات ثبت است.