صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تصاویر تبلیغاتی نامزدان انتخابات از سطح شهر جمع آوری شده است

تصاویر تبلیغاتی نامزدان انتخابات از سطح شهر جمع آوری شده است

کمیسیون انتخابات میگوید که اکثر تصاویر تبلیغاتی نامزدان انتخابات پارلمانی از سطح شهرکابل و دیگر شهرهای کشور جمع آوری شده است.
به گزارش جمهور؛ حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز چهارشنبه (14 سنبله) گفت که براساس تدبیر کمیسیون انتخابات بسیاری از تصاویر تبلیغاتی نامزدان انتخابات پارلمانی از سطح شهر جمع شده و تصاویر باقیمانده هم در حال جمع آوری است.
پیش از این، کمپاینهای قبل از وقت نامزدان انتخاباتی در سطح شهرهای کشور انتقادهای زیادی وجود داشت و کمیسیون انتخابات مجبور به واکنش شد.
پس از انتقادهای زیاد در مورد کمپاینهای قبل از وقت نامزدان، کمیسیون انتخابات این کار نامزدان را قانون شکنی خواند و بر برخورد قانونی با آنان تاکید کرد.
اما؛ آقای هاشمی در نشست خبری دیروز خود در مورد برخورد کمیسیون با نامزدان اشاره‌‌ای نکرد.
کمیسیون انتخابات در حالی از جمع آوری تصاویر تبلیغاتی نامزدان سخن میگوید که همین اکنون نیز در بسیاری از نقاط شهر کابل تصاویر تبلیغاتی نامزدان به چشم میخورد.
قانون انتخابات، زمان مشخصی را برای کمپاینهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات پارلمانی تعیین کرده و هرگونه تبلیغات قبل و بعد از این زمان تخلف دانسته شده است.
پیش از این حتا چند ماه پیش هنگام آغاز روند ثبت نام رای دهندگان گزارشهای از کمپاینهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات پارلمانی وجود داشت؛ ولی انتقادهای که متوجه کمیسیون است این است که تا هنوز با هیچ نامزد متخلف برخورد قانونی نکرده است.
از سوی دیگر، حفیظ الله هاشمی از فرمان تازه رئیس جمهور غنی در مورد بررسی شناسنامههای جعلی استقبال کرد و آن را تلاشی در راستای شفافیت در انتخابات خواند.
آقای هاشمی ابراز امیدواری کرد که ادعای شناسنامههای جعلی نباید روند برگزاری انتخابات را صدمه وارد کند. به گفته او، کمیسیون انتخابات و تمامی نهادهای ذیدخل تلاش دارند تا انتخابات آینده پارلمانی بدون هیچ گونه تغییر در زمانی که از قبل تعیین شده است(28 میزان) برگزار گردد.