صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل انتخابات: 87 هـزار تذکره جعلی شناسایی و از دیتابس خارج شـد

کمیسیون مستقل انتخابات:  87 هـزار تذکره جعلی شناسایی و از دیتابس خارج شـد

در پی به نمایش گذشتن هزاران تذکره جعلی با برچسب انتخابات؛ کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 87 هزار تذکره جعلی را شناسایی و از دیتابس خارج کرده است.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان (شنبه 10 سنبله) هزاران قطعه تذکره جعلی با برچسب مخصوص انتخابات را در یک نشست خبری در کابل به نمایش گذاشت و ادعا کرد که مردم و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در اختیارشان قرار داده اند.
کمیسیون مستقل انتخابات در پی این ادعا گفته است که 87 هزار تذکره جعلی که برچسب انتخابات را دارد شناسایی کرده و احتمال افزایش این آمار نیز وجود دارد.
به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، در بین تذکرههای جعلی، تعدادی از آنها متعلق به افراد زیر سن واجد رای دهی نیز بوده است.
مسئول تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که سیستم قابلیت شناسایی معلومات تکراری که شامل شهرت تکراری، ثبت در مراکز متعدد و غیره میشود، را دارد.
آقای سادات همچنین افزود که سیستم نداشتن شماره ثبت، نداشتن شهرت، نداشتن سن قانونی، نبود تاریخ تولد و معلومات مشکوک و شماره غیر واقعی را شناسایی میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات ارقام ثبت شدۀ رأی دهندگان در سیستم را ۶.۲ میلیون اعلان کرده است.
مسئول تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای شفافیت در برگزاری انتخابات علاوتاً شیوههای بیشتری چون رنگ کردن انگشت در روز رأی دهی، موجودیت ناظران، مشاهدان و رسانهها، فهرست رأی دهندگان؛ در نظر گرفته شده است. همچنان میکانیزم های دیگری مانند ثبت بایومتریک و اخذ تصویر رأی دهنده در داخل مرکز نیز تحت بررسی است.
از سوی دیگر جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی روز چهارشنبه ۱۴ سنبله در یک نشست خبری گفت که هیأتی که به منظور بررسی «تزویر» در توزیع شناسنامههای کاغذی توسط رییسجمهور تعیین شده و تا ۲۰ روز دیگر تحقیق خود را تمام خواهد کرد.
آقای رسولی علاوه کرد که این هیأت عاملان تقلب را به حکومت معرفی میکند و تذکرههای جعلی را بایکوت خواهد کرد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور دو روز پیش طی حکمی به لوی سارنوالی دستور داده بود که موضوع تذکرههای جعلی را بررسی کند.
این هیات به ریاست لوی سارنوال تعیین شده که ریاست امنیت ملی و نمایندگانی از وزارتهای امورداخله، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره ملی احصاییه و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس شامل آن است.