صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی سازمان ملل از وضعیت افغانستان؛ چهار میلیون نفر نیاز فوری به کمک‌ دارند

نگرانی سازمان ملل از وضعیت افغانستان؛  چهار میلیون نفر نیاز فوری به کمک‌ دارند

سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار افزایش فوری کمکهای انسان دوستانه به این کشور شده است.
به گزارش بی بی سی، مارک لاوکُک، قائممقام کمکهای بشردوستانه و هماهنگکننده امدادرسانی اضطراری سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 15 سنبله، در یک نشست خبری گفت ناامنی، فقر و بیکاری هنوز در افغانستان پا برجاست و تلاشها برای کاهش مشکلات نتیجه نداده است.
بر پایه آمارهای سازمان ملل، بیش از چهار میلیون نفر در افغانستان نیاز جدی به کمکهای بشردوستانه دارند، از جمله نزدیک به دو میلیون آواره داخلی و بیش از شصت هزار آواره که به محل زندگی خود برگشتهاند برای گذران زندگی به کمک نیاز دارند.
همچنین، هشت میلیون نفر به دلیل فقر مطلق، بیکاری و خشکسالی و تغییرات اقلیمی نیازمند کمک هستند.
جنگ، فقر و بیکاری
در این نشست خبری کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز در مورد افزایش آمار بیجاشدگان داخلی و مهاجرت به خارج افغانستان ابراز نگرانی کرد.
به باور فیلیپو گراندی، جنگ، فقر و بیکاری از دلایل عمده بیجاشدگی و مهاجرت است. وی از کشورهای اروپایی خواست هنگام رد کردن درخواست پناهندگی مهاجران افغان دقت بیشتری انجام دهند.
آقای گراندی از کشورهای اروپایی خواست، با توجه به وضعیت افغانستان، بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان داوطلبانه و و تدریجی باشد، چون به گفته وی این مهاجران به کشورهایی بازگشت داده میشوند که شرایط زندگی سخت است.
با آنکه در سالهای گذشته صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای مختلف همسایه راه وطن را در پیش گرفتهاند اما هنوز هم براساس آمارها بیش از چهار میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان زندگی میکنند.
دولت افغانستان با همکاری سازمان ملل متحد برای بازگشت مهاجران زمینهسازی کرده و مشوقهایی در نظر گرفته اما بسیاری از آنها به دلیل مشکلات مختلف از جمله ناامنی، نبود سرپناه و بیکاری مایل به بازگشت به وطن نیستند.
استقبال اشرف غنی از بازگشت مهاجران
در همین حال آقای غنی، رئیسجمهور کشور بارها از بازگشت پناهندگان به استقبال کرده و در آخرین مصاحبهاش با روزنامه بیلد آلمان گفته، این یک توهم است که مردم فکر میکنند جادههای آلمان با طلا فرش شده است.
بنا به آمارهای سازمان ملل متحد، خشکسالیهای چند سال اخیر در افغانستان با متاثر ساختن دو سوم ولایات این کشور، بیش از دو میلیون نفر را با کمبود شدید غذا روبرو ساخته است که نیاز به کمکهای فوری دارند.
بیش از بیست هزار بیجا شده به دلیل خشکسالی فقط از دو ولایت غربی -هرات و فراه- بوده است. صدها هزار نفر دیگر هم در افغانستان به دلیل جنگ، حوادث طبیعی و فقر از شهری به شهر دیگر آواره شده و به کمکهای انسانی نیاز دارند.