صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غرب کابل، منطقه سـبز امنیتی خواهد شد

 غرب کابل، منطقه سـبز امنیتی خواهد شد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور گفته عین تدابیر امنیتی که در ساحه سبز کابل گرفته شده، در غرب کابل نیز استفاده خواهد شد.
او در نشستی که با شماری از نمایندگان غرب کابل داشته، گفته برای تامین امنیت این بخش از کابل اقدامات اساسی گرفته خواهد شد و این کار نیازمند به بحثهای همه جانبه است.
ساحه سبز کابل که ساحه شدیدا محافظت شده این شهر است، منطقه دیپلمات نشین پایتخت است.غرب کابل ساحهای عمدتا هزاره نشین است که در ماههای اخیر شاهد حملات خونین از سوی گروه داعش بوده است. بیتوجهی دولت برای تامین امنیت این منطقه، خشم شماری از شهروندان را برانگیخته است.
در آخرین حمله داعش به این منطقه، چهارشنبه هفته گذشته، پس از انفجار اول، اهالی محل به نیروهای امنیتی اجازه ورود به ساحه رویداد را نداده بودند. در این منطقه دو انفجار رخ داد که در آن دستکم ۲۶ نفر کشته و بیشتر از ۹۰ نفر زخمی شدند.
دو روز پس از این رویداد و با توجه به نزدیک شدن ماه محرم شهروندان کابل در آن گردهمایی و مراسم عزاداری برگزار میکنند، ارگ ریاست جمهوری نشستی را با نمایندگان مردم غرب کابل برگزار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که ریاست جمهوری در این نشست گفته که کابل به چهار زون امنیتی تقسیم میشود و غرب کابل یکی از مراکز اساسی امنیتی خواهد بود.
جنرال مرادعلی مراد، فرمانده عمومی گارنیزیون کابل نیز در این نشست گفته که در هماهنگی با نهادهای مردمی آمادگیهای لازم برای تامین امنیت غرب کابل در روزهای محرم گرفته شده است.
پس از رویداد خونین چهارشنبه گذشته در غرب کابل، شمار زیادی از چهرههای سیاسی و مردم از اهالی خود منطقه خواسته بودند که برای تامین امنیتشان دست به کار شوند. این پیشنهاد از سوی اشتراک کنندگان نشست با رئیس جمهوری نیز مطرح شده است.
ارگ ریاست جمهوری میگوید آقای غنی به مسئولین امنیتی فرمان داد تا طرح توزیع سلاح موقت در برخی مساجد و تکیه خانهها را بررسی کرده و شیوه نظارتی از محافظین مساجد را روی دست گیرند.
این نشست و طرح تامین امنیت از سوی خود مردم، اگرچه از سوی شماری استقبال شده اما انتقاداتی از حکومت را نیز به دنبال داشته. شماری از کاربران شبکههای اجتماعی گفته اگر مردم امنیت خود را تامین کنند، حکومت چه میکند؟
شاه حسین مرتضوی، از سخنگویان ارگ ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته که این انتقاد دقیق و قابل تامل است. اما او گفته که در کنار حکومت، مردم نقش اساسی در تامین امنیت دارند به خصوص در شرایط کنونی افغانستان.
آقای مرتضوی میگوید "جنگ کنونی افغانستان ثبات و امنیت ملی کشور را هدف قرار داده و بیداری، باهمی مردم و همکاری مردم و حکومت رمز پیروزی در این لحظههای سخت و دشوار است."