صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک سرباز اردوی ملی به جرم خیانت به کشور به اعدام محکوم شد

 یک سرباز اردوی ملی به جرم خیانت به کشور به اعدام محکوم شد

یک سرباز اردوی ملی به جرم فرار از وظیفه و خیانت به کشور از سوی دادگاه ابتدایی نظامی قول اردوی 209 شاهین به اعدام محکوم شد.
به گزارش جمهور؛ جلسه قضائی رسیدگی به پرونده محمدابرار، سرباز اردوی روز شنبه (17 سنبله) در قول اردوی 209 شاهین برگزار شده بود.
سکندربیک سلطانی، رئیس جلسه قضائی میگوید محمدابرار سرباز اردوی ملی، جنگافزار و مهمات خود را به طالبان سپرده است.
او گفت سندهایی به دادگاه سپرده شده که نشان میدهند این سرباز زمینه سقوط یک پاسگاه اردو به دست طالبان در ولایت سرپل را فراهم ساخته است.
وی گفت:"تو محمدابرار را به جرم خیانت به وطن طبق حکم جزء یک و سه فقره اول و فقره دوم ماده 16 قانون مذکور به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم نمودیم."
شمسالرحمان ابراهیمخیل، دادستان این پرونده میگوید این سرباز اردوی ملی، جرمهای همچون فرار از وظیفه و سپردن جنگافزار به طالبان را انجام داده است.
او گفت محمدابرار سرباز تولی 4 کندک 3 لوای دوم قول اردوی 209 شاهین یک میل جنگافزار نوع (M249 )، واسکت زرهی، کلاه آهنی و 500 فیرمرمی را به طالبان سپرده است.
بربنیاد اظهارات گواهان، این سرباز در تبانی با طالبان زمینه سقوط یک پاسگاه اردوی ملی موسوم به گرگاب را در ولسوالی سوزمهقلعه ولایت سرپل نیز فراهم ساخته است.
غیرتالله، سرباز تولی چهار کندک سه لوای دو قول اردوی 209 شاهین که همکار محمدابراراست، میگوید:"غیر از ابرار نام کسی دیگر خبر نبود که طالبان بر پوسته حمله میکنند."
حامدالله، سرباز دیگر اردوی ملی گفت:" همه سربازان در پوسته خواب بودند که طالبان با همکاری همین محمدابرار آمدند و پوسته را تصرف کردند."
این سرباز که بیش  از دوسال به ارتش خدمت کرده است، حالا میپذیرد که جرم فرار از وظیفه را انجام داده است اما دست داشتن در سقوط پاسگاه اردوی ملی را رد میکند. او گفته:"یک کندک نیامدم همین جرم است دیگه کار نکردم."
در این میان، فرمانده قول اردوی 209 شاهین از به کیفر رسانیدن این سرباز به جرم خیانت به کشور استقبال میکند و تاکید میورزد که قانون بر همگان عملی خواهد شد.