صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فیرهایی هوایی هواداران شهیداحمدشاه مسعود، 13 تن را زخمی کرد

 فیرهایی هوایی هواداران شهیداحمدشاه مسعود، 13 تن را زخمی کرد

صدها تن از هواداران شهید احمد شاه مسعود به مناسبت تجلیل از هفدهمین سالروز کشته شدن مسعود، اقدام به فیرهای هوایی کردند که منجر به زخمی شدن 13 تن شدند.
وزارت صحت عامه عصر روز یکشنبه 18 سنبله با ختم مانور هواداران شهیداحمدشاه مسعود، گفته است که 13 تن بر اثر فیرهای هوایی زخمی شدهاند.
این هواداران با مانور دادن در خیابانهای شهر کابل و فیرهای هوایی، مزاحمتهایی را برای شهروندان کابلی خلق کردند.
پولیس کابل گفته است که دستکم 150 تن را به اتهام ایجاد مزاحمت دستگیر کرده است، دهها میل اسلحه و 30 عراده موتر نیز از این افراد گرفته شده است.
همه ساله با راه اندازی مراسم تجلیل از سالروز کشته شدن احمدشاه مسعود، دهها تن کشته و یا زخمی میشوند. سال گذشته بر اثر این نوع مراسم، یک تن کشته و بیش از ده تن زخمی شده بودند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، در مراسمی به مناسبت هفته شهید در کابل برگزار شده بود، از برگزاری این گونه مراسم انتقاد کرد.
آقای عبدالله افزود که با انجام فیرهای هوایی، راه بندان و ایجاد مزاحمت برای مردم، "شخصیت او را ترور میکنیم" و باعث بحثهای فراوانی در شبکههای اجتماعی میشویم. او همچنین علاوه کرد فیرهای هوایی، راه بندان و برخورد نامناسب با مردم؛ نه در روح آقای مسعود بود نه این کار را به کسی توصیه میکرد و نه مجال این کار را به افراد میداد. آقای عبدالله اعتراف کرد که نارضایتی و بیعدالتی وجود دارد ولی شلیلکهوایی باعث ناآرامی روح آقای مسعود میشود.
اما شماری از هواداران احمد شاه مسعود، این اقدامشان را نوعی قدرت نمایی سیاسی میخوانند و میگویند که باید چنین رفتاری باشد تا قدرتشان را به نمایش بگذارند.