صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: فیرهای هوایی ترور دوباره احمدشاه مسعود است

عبدالله: فیرهای هوایی ترور دوباره احمدشاه مسعود است

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت، دیروز در مراسم گرامی داشت از کارنامه های احمدشاه مسعود و آغاز «هفتۀ شهيد» که به اشتراک هزاران تن در خیمه لویه جرگه کابل برگزار شد بود، گفت هرگونه احساساتی که از سوی برخی جوانان تبارز داده می شود، شخصیت «قهرمان ملی» را ترور می کند.
دیروز یکشنبه، 18 سنبله، مصادف بود با آغاز هفته شهید در کشور و هفدمین سالگرد کشته شدن احمد شاه معسود، از فرماندهان جهادی سابق و به این مناسبت مراسم گرامی داشت در خیمه لویه جرگه با حضور مقامات دولتی، برگزار شد.
رئیس اجرائیه با بیان این که تجلیل از این روز برای نسل دیروز و آینده از اهمیت خاص برخوردار است، گفت: «کسانی که در سرک ها بیرون شده اند و فیرهای هوایی و سرک ها را بند می کنند  و برخورد نامناسب با مردم می کنند، روح آمر صاحب را نا آرام می سازند.»
موصوف با تاکید افزود: « متاسف هستم که جوانان با فیرهای هوایی روح شهید مسعود را ناراحت می سازند؛ فیرها، راه بندان، برخورد نامناسب با اهالی به هر دلیلی، بنا بر هر نوع احساساتی که صورت بگیرد ترور دوم احمدشاه مسعود است.»
وی افزود: «به یاد دارم که یک زمان در یکی از گوشه های شهر فیر هوایی صورت گرفت و به جای این که آمر صاحب به نیروهای امنیتی اکتفا کند، خودش اقدام کرد، رفت و شخص را که فیر کرده بود، خواست و گفت که چرا فیر میکنی چه مناسبت دارد، وقتی که دید شخص خاموش است و پاسخ ندارد، گفت ما نباید برای یک لحظه اجازه دهیم که آرامش مردم را صدمه بزنیم.»
به باور وی، هرگاه مسعود زنده و در کابل می بود با همین جوانان که به هر دلیلی که است اگر از نظام و حکومت ناراض است و بی عدالتی در حق شان شده است، اجازه نمی داد که چنین کار را انجام دهند.
به گفته او، مسعود مربوط به یک قریه، ولسوالی و ولایت نمی شد، بلکه او فکر ملی و فراملی داشته و همیش آرامش مردم را می خواست.
موصوف افزود که همه مسئولیت دارند تا برای زنده نگه داشتن نام مسعود تلاش کنند و نباید کاری صورت گیرد که سبب خدشه دار شدن نام وی گردد.