صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه: ۹ درصد افغان‌ها به خودکشی فکر می‌کنند

وزارت صحت عامه: ۹ درصد افغان‌ها به خودکشی فکر می‌کنند

وزارت صحت عامه اعلام کرده که بررسی تازه این نهاد نشان میدهد که حدود ۹ درصد جمعیت کشور تمایل به خودکشی دارند.
این وزارت اعلام کرده که به منظور جلوگیری از اقدام به خودکشی استراتژی ملی جلوگیری از خودکشی را برای پنج سال تدوین کرده است.
دهم سپتامبر به عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی نامگذاری شده و اتحادیه بینالمللی پیشگیری از خودکشی به مناسبت این روز برنامه آگاهیدهی جهانی را آغاز کرده است.
آمار اتحادیه بینالمللی پیشگیری از خودکشی نشان میدهد که در سطح جهان در هر چهل ثانیه یک نفر اقدام به خودکشی میکند. به گزارش بی بی سی، بشیراحمد سروری، رئیس صحت روانی و کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه میگوید که تحقیقات اخیر نشان میدهد که میزان اقدام به خودکشی میان مردان و زنان درافغانستان تقریبا یکسان است. به گفته او براساس تحقیقی که در سال ۲۰۱۳ توسط سازمان صحت جهانی نشر شده یک هزار و ۲۰۶ مورد خودکشی در این کشور ثبت شده که جمعیت زنان و مردان در این میان برابر هستند.
ولایت هرات در غرب کشور با بیشترین آمار اقدام به خودکشی به ویژه در میان زنان و دختران شهرت دارد.
محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه مرکزی هرات میگوید که نیاز است تا برای جلوگیری از خودکشی برنامههای جدی در نظر گرفته شود.
او میگوید که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۴۰۰ مورد اقدام به خودکشی در این ولایت ثبت شده که ۵ مورد منجر به مرگ آنان شده است.
ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از چهاردهه جنگ، مهاجرت، معلولیت، خشونتهای خانوادگی و فقر عوامل عمده برای اقدام به خودکشی درافغانستان خوانده میشود.
خودکشی دومین عامل اصلی مرگ در جهان در میان افراد ١٥ تا ٢٩ ساله است و سالانه جان بیش از ٨٠٠ هزار نفر را در سرتاسر دنیا میگیرد. این در حالی است که آمار سالانه اقدام به خودکشی در جهان، چندین برابر این رقم است.
٧٥ درصد موارد خودکشی در کشورهای با درآمد سرانه پایین و متوسط اتفاق میافتد.
اتحادیه بین المللی پیشگیری از خودکشی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی، برنامه آگاهی دهی جهانی را آغاز کرده است. شبکه اجتماعی توییتر بخشی از این برنامه آگاهیدهی به شانزده زبان زنده اروپایی و آسیایی هشتگی را ایجاد کردهاست.