صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس جوزجان: کنترل ولسوالی خم‌آب به دست طالبان افتاد

پولیس جوزجان: کنترل ولسوالی خم‌آب به دست طالبان افتاد

منابع محلی ولایت جوزجان در شمال کشور تایید کردهاند که نیروهای طالبان بعد از یک حمله سنگین توانستهاند کنترل ولسوالی خمآب را از دست نیروهای دولتی خارج کنند.
ولسوالی خمآب در مرز افغانستان و ترکمنستان قرار دارد و از ولسوالیهای استراتژیک ولایت جوزجان است.
عبدالحفیظ خاشی، مسئول امنیت فرمانده پولیس ولایت جوزجان به بیبیسی گفته که کنترل مرکز این ولسوالی حوالی ساعت چهار بامداد دیروز( دوشنبه ۱۹ سنبله) به دست طالبان افتاده است.
او گفت که طالبان حمله گروهی را برای کنترل مرکز این ولسوالی از دو روز قبل آغاز و صبح دیروز وارد مرکز این ولسوالی شدند.
به گفته آقای خاشی در این عملیات هفت نفر از نیروهای امینتی افغانستان کشته شدند و به نیروهای طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده که آمار دقیق آن مشخص نیست.
این مسئول محلی گفت که برای به دست گرفتن کنترل مجدد این ولسوالی نیروهای تازه نفس به محل اعزام و جنگ اکنون برای کنترل مجدد جریان دارد.
طالبان نیز گفته که مرکز ولسوالی به دست افراد این گروه افتاده و ده نفر از نیروهای پولیس افغانستان کشته و مقدار زیادی از اسلحه و مهمات به دست آنان افتاده است.
ولسوالی خمآب ۱۷۵ کیلومتر با مرکز ولایت جوزجان فاصله دارد و با کشور ترکمنستان هممرز است.
گروه طالبان کنترل حدود ۱۵ ولسوالی را درسراسر افغانستان در اختیار دارد. در گذشته بارها طالبان توانستند که کنترل شماری از ولسوالیهای ولایتهای شمالی افغانستان را در اختیار گیرند ولی نتوانستند که برای مدت طولانی در مقابل نیروهای امنیتی افغانستان مقاومت کنند و در نتیجه مجبور به ترک آنها شدند.
اکنون در ولایت شمالی فاریاب ولسوالی بلچراغ که از چند ماه قبل بدست گروه طالبان افتاده بود، هنوز در کنترل این گروه باقی مانده است.