صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساکنین لوگر از ناامنی ها دراین ولایت نگران اند

 ساکنین لوگر از ناامنی ها دراین ولایت نگران اند

  باشندگان لوگر می گویند که به سبب سهل انگاری نیروهای امنیتی، دراین اواخر وضعیت امنیتی در این ولایت ناگوارشده است، که در نتیجه مردم با مشکلات مواجه اند؛ اما نیروهای امنیتی این اظهارات را رد می کنند.
محمدقسیم خوشیوال عضو شورای ولایتی، درمورد این موضوع دیروز دوشنبه 19 سنبله، به پژواک گفته که امسال دراین ولایت مشکلات امنیتی افزایش یافته؛ هر روز طالبان در امتداده شاهراۀ کابل – لوگر و یا راه های مواصلاتی ولسوالی ها با نیروهای امنیتی جنگ می کنند که درپی آن، راه ها برای چند ساعت به روی تردد مردم بسته می شود.
موصوف افزود: "بر۷۰ فیصد قلمرو این ولایت، طالبان مسلح حاکمیت دارند که قانون و نظام خود را تطبیق می کنند و همچنان طالبان دراین اواخر، درپل علم قتل های هدفی را نیز افزایش داده اند، که این وضعیت برای ما دیگر قابل قبول نیست."
محمدیوسف یکتن از متنفذین قومی جمعه قلعه مربوط پل علم مرکزاین ولایت، گفته که منطقه درامتداد شاهراۀ کابل – گردیز موقعیت دارد؛ اما فاقد امنیت است.
وی علاوه کرد: "طالبان هر صبح و شام به سرک پخته می آیند، تلاشی می کنند و یا کاروان موترهای دولتی را مورد حمله قرارمی دهند، که ازاین ناحیه مردم با مشکلات شدید گرفتاراند."
اجمل عضو نهاد مدنی لوگر، به پژواک گفت که به سبب ناامنی ها اکثر مردم به کابل کوچ کرده اند.
نامبرده افزود: "من درمحمدآغه زندگی می کنم، ازکابل ۳۰ کیلومترفاصله دارد، امنیت خیلی خراب است، مردم از روی مجبوریت کوچ کردند."
برخی باشندگان دیگر لوگر نیزگفتند که به سبب بی توجهی مسئولین امنیتی، وضعیت امنیتی دراین ولایت ناگوارشده که باید توجه جدی به آن مبذول شود.
همچنان عبدالولی وکیل معاون شورای ولایتی لوگر گفت که ازاثر ناامنی دراین ولایت هر روز مردم غرض شکایت به شورای ولایتی مراجعه می کنند.
نامبرده نیز يادآور شد که دراین ولایت؛ مشکلات امنیتی افزایش یافته، به توجه و تلاش های جدی نیاز دارد.
به اساس معلومات وکیل، دراین ولایت صرف ساختمان های ولسوالی و قوماندانی امنیه ولسوالی های ازره، خروار، چرخ و برکی برک در کنترول حکومت قرار دارند.
اما از جانب دیگر، مسئولین امنیتی این اظهارات را رد می کنند.
شاه پوراحمدزی سخنگوی قوماندانی امنیه لوگر گفت که نیروهای امنیتی درتامین امنیت دراین ولایت، هیچگونه بی غوری نکرده اند.
نامبرده افزود: "درهفته گذشته شایعه پخش شد که گویا طالبان مسلح، از ولایت های دیگر وارد لوگرشده و نظیرغزنی، قصد حمله براین ولایت را نیز دارند؛ اما ما در برابرآنها آمادگی کامل داشتیم، بنابراین حمله نتوانستند."
به قول احمدزی مسئولین امنیتی، به ساکنین این ولایت اطمینان می دهند که در راستای تامین امنیت مردم، تلاش های خستگی ناپذیر انجام می دهند.