صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین محمولۀ مواد انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات رسید

نخستین محمولۀ مواد انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات رسید

  کمیسیون مستقل انتخابات، از رسیدن نخستین محمولۀ مواد اساس و غیراساس انتخابات به دفتر مرکزی اين کمیسیون، خبر داد.
عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز دريک نشست خبرى صحبت ميکرد، خاطرنشان کرد که مواد اساس و غیر اساس انتخابات؛ شامل رنگ، مواد ترینینگ و غرفه های رای دهی می باشد. موصوف، با اشاره به اینکه روند انتقال مواد انتخابات همه روزه جریان دارد، گفت که این مواد در کمیسیون انتخابات جمع و مطابق به تقسیم اوقات به ولایات انتقال می یابد.
وی، در مورد اینکه محموله مواد اساس انتخابات از کدام کشور وارد می گردد؟ معلومات ارایه نکرد؛ اما گفت که این مواد به کمک همکاران بین المللی به کمیسیون انتخابات انتقال یافته است.
صیاد، با تاکید بر برگزاری انتخابات به تاریخ ۲۸ میزان سال روان، افزود: «بعضی ها در تلاش مانع شدن برگزاری انتخابات هستند؛ اما کمیسیون انتخابات متعهد به برگزاری انتخابات به تاریخ از قبل تعیین شده می باشد.»
رییس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «شماری افراد مغرض تلاش دارند که مانع برگزاری انتخابات شوند؛ اما از شهروندان می خواهیم که به شکل گسترده به مراکز رای دهی تشریف بیاورند و از حق رای شان به نامزد مورد نظر شان استفاده کنند.»
این مقام کمیسیون مستقل انتخابات، از آماده نشدن ليست رای دهندگان و اعلام آن نگرانی کرده، گفت که تلاش دارند که به زودترین فرصت، ليست را آماده و اعلام خواهند کرد.
او تصریح کرد: «انشاءالله که تا آخر روز دوشنبه معلومات حدود هفت و نیم میلیون، رای دهنده درج دیتابیس بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات می شود.»
موصوف، از محفوظ بودن مواد انتخاباتی اطمینان داده گفت که از انتخابات های گذشته، تجربه و عبرت گرفته اند؛ مواد در جای مصئون نگهداری و سپس به ولایات انتقال می گردد و مشکلات گذشته هیچگاه تکرار نخواهد شد. قرار است انتخابات ولسی مجلس، در ۲۸ ميزان سال جاری برگزار شود.