صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت خواستار همکاری علمای دینی برای حفاظت از محیط زیست شد

 حکومت خواستار همکاری علمای دینی برای حفاظت از محیط زیست شد

اداره ملی محیط زیست و وزارت حج و اوقاف توافقنامهای را امضا کردند که براساس آن صدها عالم  دینی نسبت به مسائل محیط زیستی آگاهی کسب کرده و به مردم آگاهی دهی خواهند کرد.
به گزارش جمهور؛ عبدالهادی ژمن رئیس اطلاعات اداره ملی محیط زیست دیروز سهشنبه (20 سنبله) در یک نشست مشترک خبری در کابل، خواستار سهم گیری علمای دینی و خطیبان مساجد در مبارزه با معضل آلودگی محیط زیست در کشور شد.
آقای ژمن گفت که علمای دینی به دلیل تاثیرگذاری که در جامعه دارند باید در روند مبارزه با آلودگی و تخریب محیط زیست در کشور وارد عمل شده و مردم را از خطرات ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست آگاهی دهند.
وی بیان داشت که اداره محیط زیست به همین منظور تفاهمنامهای را با وزارت حج و اوقاف امضا کرده که براساس آن 300 عالم دینی در پیوند به مسائل محیط زیستی آگاهی کسب نموده و نسبت به این امر از طریق منبرها و مساجد به مردم آگاهی میدهند.
رییس اطلاعات اداره محیط زیست به اشاره به میزان آلودگی هوا در شهر کابل که در سالهای پیش گفته میشد به حداکثر رسیده و از این بابت نگرانیهای جدی را برانگیخته بود، میزان آلودگی هوا در این شهر را رو به کاهش خواند.
وی گفت که در سالهای پیش درهر متر مکعب فضای کابل بیش از یک هزار و 500(PM10 ) ذرات معلق وجود داشت که هم اکنون این میزان تنها به 450 (PM10 ) ذره معلق درهر مترمکعب رسیده و کاهش دو برابر را در میزان آلودگی هوا نشان میدهد.
در همین حال مولوی فضل کریم سراجی رییس مساجد وزارت حج و اوقاف در این نشست از سهم گیری وسیع علمای دینی در مبارزه با آلودگی و تخریب محیط زیست در کشور خبر داد.
آقای سراجی گفت که علاوه بر تفاهمنامه که به تازگی بین وزارت حج و اوقاف و اداره ملی محیط زیست به منظور آموزش علما در پیوند به مسائل محیط زیستی و آگاهی دهی به مردم در این پیوند از طریق مساجد، همه ساله شماری زیادی از علمای دینی در پیوند با معضل آلودگی محیط به مردم آگاهی میدهند.
وی مشارکت سایر اصناف فرهنگی از جمله مراکز آموزشی، مکاتب و دانشگاهها را در مبارزه با معضل آلودگی نیز یک ضرورت جدی خوانده از حکومت خواست که برنامههای مشابه آگاهی دهی از مجرای مراکز یاد شده را نیز روی دست بگیرد.
این مسوول وزارت حج و اوقاف مبارزه با معضل آلودگی را نیازمند اقدامهای عملی نهادهای مسوول در وضع قوانین مطابق با نیازمندی محیط زیست و جلوگیری از استفاده وسیع مواد دودزا در شهرهای بزرگ کشور دانست.
وی تاکید کرد که حکومت باید میکانیزمها و قوانین مشخصی را در پیوند به چگونگی استفاده کارخانهها، حمامها و خانههای مسکونی از مواد دود زا مانند ذغال سنگ که عمده ترین عوامل آلودگی شمرده میشوند روی دست بگیرد.