صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکمتيار: حضورامريکا در افغانستان مؤثر نبوده و سبب گسترش جنگ در کشور شده است

حکمتيار: حضورامريکا در افغانستان مؤثر نبوده و سبب گسترش جنگ در کشور شده است

گلبدین حکمتیار  رهبر حزب اسلامى، در یک کنفرانس خبری در کابل، حضور امریکا در افغانستان را غير مؤثر و باعث گسترش دامنۀ جنگ در کشور خواند.
به گزارش پژواک، او در این کنفرانس خبری که دیروز سه شنبه 20 سنبله در کابل برگزار شده بود، گفت به هر پیمانه ای که اختلافات میان امریکا و روسیه و رقبای منطقوی شان تشدید می شود، به همان اندازه وضعیت در افغانستان ناامن تر و دامنه جنگ فراخ تر می گردد.
وی گفت: «شواهد و مدارک نشان می دهد که شبکه های استخباراتی جهان و منطقه، در ناامنی های افغانستان دست دارند و تا زمانی که در تفاهم باشند گروه های وابسته به آنان همکار اند؛ اما زمانی که اختلافات میان ابر قدرت ها تشدید  گردد، جنگ نیز تشدید می شود.»
موصوف، با اشاره به اینکه اهداف سیاسی و نظامی امریکا درافغانستان ناکام بوده است، گفت که در ۱۷ سال گذشته امريکا نتوانسته است که یک حکومت قوی را در افغانستان شکل بدهد و به همین دلیل هرگز در جنگ افغانستان پیروز نخواهد شد.
او تصریح کرد: «دلیل اینکه امریکا نتوانسته در افغانستان به اهداف سیاسی و نظامی خود دست یابد، این است که یک گروه قوی غرب گرا را در این جا ندارد، بلکه امریکا بالای گروه هایی اعتماد کرده که آن ها با رقبای منطقوی امریکا وابسته اند.»
حکمتیار با تاکید افزود: «من معتقد هستم که عامل عمده ناامنی ها، تسلیمی پوسته ها، ولسوالی ها و ولایات و انفجارات و انتحاری در شهرها به خصوص در پایتخت، این است که در دولت و نیروهای امنیتی بیشتر گروه هایی نفوذ دارند که وابسته به رقبای منطقوی و بین المللی امریکامى باشند.»
رهبر حزب اسلامی افغانستان، در پاسخ به پرسشی در مورد امضای پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا گفت که با پیمان امنیتی موافق نیست؛ چون این پیمان نتوانسته است که صلح و امنیت را در افغانستان تامین کند.
وی گفت که این سوال باید از کسانی پرسیده شود که می گفتند امضای پیمان امنیتی با امریکا، صلح را تامین می کند و یک ضرورت است.
آقای حکمتیار در این کنفرانس خبری، همچنان مدعی شد که دولت بعضی ساحات را عمداً ناامن کرده است تا در آن مناطق، انتخابات پارلمانی برگزار نشود.
به گفته وی، شماری از مقام های حکومتی در تلاش  تقلب و مهندسی انتخابات هستند تا افراد وابسته به خود را در پارلمان آینده کامیاب سازند؛ اما این فقط یک خواب و خیال است، به آنان اجازه داده نمی شود که به این آرزوی شان برسند و در انتخابات تقلب کنند.
او، با بیان اینکه ميلیون ها برچسب در تذکره های جعلی نصب شده و این کار زمینه تقلب را در انتخابات مساعد می کند، افزود: «تعجب می کنم که کمیسیون می گوید که یک استیکر جعلی هم چاپ نشده است، بلی استیکر جعل نشده؛ اما استیکرهای زیادی بر تذکرههای جعلی نصب شده است و تعداد آن به صدها هزار نه، بلکه به میلیون ها می رسد و هیچ کس نمی تواند انتخابات تقلبی را برگزار نماید.»
حکمتیار گفت که برخی حلقات در حکومت می خواهند به جای تفاهم، راه تقابل را با احزاب در پیش بگیرند؛ اما این کار به نفع هیچ کس نخواهد بود.
موصوف، با اشاره به مذاکرات صلح حکومت با طالبان، گفت: «در حکومت وحدت ملی، نه ظرفیت تامین صلح وجود دارد و نه هم اراده، آنان با صلح حزب اسلامی با دولت هم موافق نیستند و در جریان مذاکرات هم موانع خلق می کردند و در تطبیق معاهده هم مانع ایجاد می کردند.»
او تصریح کرد که: «این جناح خواهان ادامه جنگ است، این جناح مخالف سرسخت صلح است، این جناح منافع شان را در ادامه جنگ جستجو می کند، نه با حزب خواهان صلح بودند و هستند و نه هم با طالب، اگر در دولت این ظرفیت نباشد که مخالف خود را مانند حزب اسلامی قبول کند که تحت تسلط رقیب خود آمده است و خواهان برگزاری انتخابات شفاف است، آیا با طالبان توافق می کند؟»
وی گفت که اگر حکومت از امکانات حزب اسلامی استفاده می کرد، اکنون خیلی از مشکلات حل می شد و شمار زیادى به پروسه صلح می پیوست؛ اما حکومت این ظرفیت را ندارد که آنان را قبول کند.