صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اداره ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان استجواب شد

رئیس اداره ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان استجواب شد

مجلس نمایندگان، رئیس اداره ثبت احوال نفوس را به منظور پاسخگویی در مورد جعل تذکرهها در روند ثبت نام رای دهندگان استجواب کرد.
همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس که در نشست دیروز چهارشنبه (21 سنبله) مجلس نمایندگان صحبت میکرد گفت که بررسیها در مورد تذکرههای جعلی آغاز شده و قرار است تا 10 روز دیگر این بررسیها پایان یابد.
آقای محتاط افزود که در روند توزیع تذکرههای ورقی به منظور ثبت نام رای دهندگان در روند انتخابات، 5.7 میلیون تذکره در سراسر کشور از سوی اداره تذکرهها توزیع شده است.
به گفته او، اداره تذکره تمامی کتابهای اساس را از تمامی ولایتهای کشور به مرکز خواسته و روند ثبت دیتابیس آنان را آغاز کرده که تا اکنون 4900 جلد آن ثبت دیتابیس شده و متباقی در حالی ثبت است.
همایون محتاط گفت: "ما از طریق دیتابیس میتوانیم تذکرهها را یک به یک چک بکنیم و از طریق نمبر اساس و مشخصات فرد تذکرههای جعلی را شناسایی کنیم؛ زیرا هیج کتاب اساس ما از 1500 ورق بیشتر نیست و بررسی آن ساده است."
آقای محتاط افزود که هم اکنون دو هیات مستقل از سوی ریاست جمهوری و دادستانی کل در حال بررسی جعل در تذکرههای ورقی و استفاده از آن برای ثبت نام رای دهندگان هستند که پس از ختم بررسیها نتایج آن را با مجلس نمایندگان شریک خواهد کرد.
او گفت: "عکسهای که در ولایتهای پکتیا و پکتیکا در بعضی از سایتها به نشر رسیده بود، پس از بررسی دریافتیم که این تذکرهها ثبت کتابهای اساس ما نیست."
به گفته او، ساختن تذکرههای جعلی سادهترین کار است و هر کس میتواند با استفاده از یک کمپیوتر روزانه هزاران تذکره جعلی را چاب و توزیع کند.
به گزارش جمهور، سرانجام همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان نیز گفت که از لحاظ تخنیکی جوابهای آقای محتاط درست است.
به گفته او، آقای محتاط پذیرفته که اکثر تذکرههای جعلی از سوی این اداره توزیع نشده است؛ اما پارلمان یکجا با سارنوالی این موضوع را بررسی کنند.
این در حالی است که پیش از این ائتلاف بزرگ ملی صد هزار تذکره جعلی ثبت نام شده در روند انتخابات را فاش کرده و اینگونه حکومت را متهم به مهندسی کردن انتخابات آینده پارلمانی کرد.