صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی: یک موتر مملو از مواد انفجاری در پکتیکا کشف و ضبط شد

امنیت ملی:  یک موتر مملو از مواد انفجاری در پکتیکا کشف و ضبط شد

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی، در عملیاتی، یک عراده موتر باربری نوع هینو را که مملو از آمونیم نایتریت بود، کشف و ضبط کرد.
امنیت ملی، روز چهارشنبه 21 سنبله با نشر خبرنامهای، نوشته است که موتر مذکور مربوط به شبکه حقانی است و در مربوطات ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا کشف و ضبط شده است.
ریاست امنیت ملی نوشته است که مقدار این مواد 62 بوری بوده که تسهیل کنندگان سلاح و مهمات شبکه تروریستی حقانی، قصد داشتند این مواد را به ولایت غزنی انتقال دهند.
به نقل از خبرنامه، تروریستان قصد داشتند از این مواد، جهت ساخت و ساز ماینهایی بشکهای و واسکتهای انتحاری استفاده کنند.
در خبرنامه همچنین نوشته شده است که در پیوند به این رویداد، دو تن به نامهای رئوف گل فرزند متین گل و عبدالرحمان فرزند سپیر دستگیر شدهاند.
گروه شبهنظامی حقانی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان است که عملیات در مناطق مختلف مرزی کشور به ویژه پکتیا، پکتیکا و خوست و پاکستان فعالیت دارد.
هفته گذشته تایید شد که جلال الدین حقانی، بنیان گذار این شبکه تروریستی درگذشته است. جلال الدین حقانی پدر شبکه حقانی خوانده میشد و یکی از بزرگترین و جنایتکارترین تروریستان چند دهه گذشته بود که بزرگترین حملات تروریستی را در افغانستان بر علیه نظامیان افغان، غیر نظامیان و نیروهای خارجی راه اندازی کرده است.
وزارت دفاع کشور سال گذشته اعلام کرده بود که حملههای بزرگ در شهرها توسط شبکۀ حقانی انجام میشود و این گروه برای اینکه زیر فشار جامعۀ جهانی قرار نگیرد، این حملهها را با نام داعش انجام میدهد.
رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی نیز چندین بار این موضوع را مطرح کرده بود که بیشتر حملاتی که به نام گروه تروریستی داعش ختم میشود کار شبکه حقانی است.
شبکه حقانی در ابتدا یکی از جریانهای با ارزش سازمان استخباراتی امریکا بود. اما پس از حمله امریکا به افغانستان به خاطر نابودی طالبان، تبدیل به سرسخت ترین دشمن امریکا شد.
جلال الدین حقانی یکی از فرماندهان جهانی بود و شبکه حقانی را در دهه ۱۹۸۰ با حمایت امریکا و پاکستان بنا گذاشت که در آن زمان بر علیه نیروهای شوری سابق می جنگیدند.