صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح‌ های حمایت از خبرنگاران تاکنون موفق نبوده و بیشتر نمایشی است

 طرح‌ های حمایت از خبرنگاران تاکنون موفق نبوده و بیشتر  نمایشی است

  نهادهای صنفی رسانه یی می گویند تا زمانی که برای مصئونیت خبرنگاران هماهنگی های لازم میان حکومت، مدیران رسانه ها، نهادهای حامی رسانه ها ایجاد نشود، خبرنگاران بیشتری قربانی می شوند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری فدراسیون ملی خبرنگاران و موسسه نی، دیروز از «شهدای رسانه یی به مناسبت هفته شهید» با اهدای لوح تقدیر و تحسین نامه، از برخی رسانه ها و خبرنگاران که حملات و رویدادهای «تروریستی» را پوشش داده اند، تقدیر کرد.
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این مراسم گفت که با توجه به «رویدادهای تروریستی» اخیر که منجر به جان باختن شماری از خبرنگارن شد، مصئونیت خبرنگاران اکنون به یک مسئله نگران کننده مبدل شده است که باید تدابیر جدی سنجیده شود.
وی افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ، رهنمود تهیه خبر از صحنه رویدادهای تروریستی را با همکاری کارشناسان امنیتی و رسانه یی آماده کرده است؛ اما همکاران رسانه یی در این زمینه توجه چندانی نداشته اند.
موصوف همچنان علاوه کرد: «صندوق حمایت از خبرنگاران توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ و فدراسیون ملی خبرنگاران ایجاد شده و مسئولان و مدیران آن نیز تعیین شده و ما امیدواریم که از طریق این صندوق، کمک های موثری برای خبرنگاران صورت بگیرد.»
فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که رهنمود تهیه خبر از «رویدادهای تروریستی» و میدانهای درگیری، به دلیل مخالفت برخی مسئولان رسانه ها، هنوز تکمیل نشده است.
موصوف افزود: «متاسفانه رسانه های ما در مورد پوشش رویدادهای تروریستی و میدانهای نبرد، افراط می کنند و سعی می کنند تا صحنه های بسیار دلخراش را ثبت نمایند و این امر سبب می شود که خبرنگاران ما در معرض خطر قرار بگیرند.»
فهیم دشتی عضو فدراسیون ملی خبرنگاران گفت که در ١٧ سال گذشته، نزدیک به يکصد خبرنگار جان خود را از دست داده اند که بیش از ٥٠ درصد شان در زمان حکومت وحدت ملی کشته شده اند.
وی همچنان افزود: «در همین رابطه موسسه نی نیز گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده بود، در ١٢ سال حکومت حامد کرزی ٤٢ خبرنگار و در ٤ سال حکومت وحدت ملی، ٥٣ خبرنگار جان باختهاند که با این حساب، در هرسال حکومت آقای کرزی ٣ خبرنگار و در هرسال حکومت آقای غنی ١٣ خبرنگار جان خود را از دست دادهاند.»
موصوف علاوه نمود، کارهايی که برای حمایت از خبرنگاران و حقوق آنان در این سالها انجام شده، قناعت بخش نبوده و نیاز به اقدامات عملی بیشتری دارد.
او گفت: «ما روی امنیت جانی و شغلی خبرنگاران کار کردیم و در زمینه امنیت شغلی آنان، فدراسیون ملی خبرنگاران و وزارت اطلاعات و فرهنگ برخی قوانینی را تصویب کردند تا حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانهای تامین شود.»
این عضو فدراسیون ملی خبرنگاران تصریح کرد که آنان برای جلوگیری از تلفات خبرنگاران در هنگام پوشش «رویدادهای تروریستی و میدانهای نبرد»، رهنمودی را ایجاد کرده اند که تا هماهنگی لازم میان نیروهای امنیتی و خبرنگاران بوجود بیاید؛ اما تا زمانی که هر چهار جانب این قضیه در این زمینه همکاری نکنند، کاهش تلفات خبرنگاران ممکن نیست.
دشتی تاکید کرد که بسیاری از مدیران رسانه ای در تامین امنیت خبرنگاران خود کوتاهی می کنند و با وجود در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی، این لوازم را در اختیار آنان قرار نمی دهند و یا خبرنگاران خود را مجبور به استفاده از این تجهیزات نمی کنند.
او گفت: «در بسیاری موارد متاسفانه هیچ گونه کمک و همکاری با خانواده های قربانی ها صورت نمی گیرد و انبوه مشکلات بر آن ها وارد میشود.»
به گفته وی، جلب اعتماد نهادهای کمک کننده به صندوق حمایت از خبرنگاران با توجه به وضعیت کشور و فساد گستره در افغانستان، کار ساده اى نیست و نیاز به اعتمادسازی و لابیگری بیشتری دارد.
وی با ابراز نگرانی افزود: «در یک ربع سال ٢٠١٨ ما شاهد شهید شدن ١٥ خبرنگار بودیم و نگران افزایش تلفات خبرنگاران در سال جاری هستیم.»