صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو در تامین امنیت انتخابات پارلـمانی کشور سهم می‌گیرد

ناتو در تامین امنیت انتخابات پارلـمانی کشور سهم می‌گیرد

کمیسیون انتخابات اعلام کرده نیروهای حمایت قاطع در کنار نیروهای امنیتی در تامین امنیت انتخابات پارلمانی سهم خواهند گرفت.
با افزایش حملات نیروهای شورشی و حملات انتحاری در شهرها بخصوص کابل، پایتخت و جلالآباد در شرق کشور؛ تامین امنیت انتخابات یکی از چالشهای مهم دولت تلقی میشود.
به گزارش بی بی سی، حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز( چهارشنبه ۲۱ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان وعده داده که به هر صورت ممکن امنیت انتخابات را در ۲۸ میزان تامین کند.
او گفت که در ۵۱۰۰ مرکز رایدهی در سراسر کشور ۲۱ هزار محل رایدهی در نظر گرفته شده است.
آقای هاشمی همچنین افزود که مشخصات و برچسپهای که بر تذکرههای بیشتر از ۷ میلیون نفر برای شرکت در انتخابات نصب شده بود، وارد مرکز اطلاعات این کمیسیون شده که تاکنون ۷۸ هزار تذکره تکراری ثبت و باطل اعلام شده است.
در دورههای قبلی انتخابات، رای دهندگان با استفاده از کارت رایدهی در این روند اشتراک میکردند اما در انتخابات امسال، برای جلوگیری از تقلب و سوء استفاده از کارتهای رایدهی، دولت تصمیم گرفت که رایدهندگان با استفاده از تذکرههای ورقی که برچسب به آن نصب و ثبت شده باشند، رای دهند. از آنجا که شماری از مردم افغانستان تذکره نداشتند، برای آنان تذکرههای ورقی صادر شد. با توجه به اینکه حدود ۹ میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردهاند ولی شماری تذکرههای تقلبی نیز برای شرکت کنندگان صادر شده است.
کمتر از چهل روز به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده و نگرانی از نبود آمادگی لازم برای برگزاری این انتخابات وجود دارد ولی آقای هاشمی میگوید که مواد اساسی انتخابات از قبیل رنگ، صندوق رایدهی، ورقهای رایدهی شماری از ولایتها به دفتر کمیسیون رسیده و این کمیسیون درحال انتقال آن به ولایتها است.