صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض بارزگانان فراه برای رفع ممنوعیت واردات از ایران

اعتراض بارزگانان فراه برای رفع ممنوعیت واردات از ایران

شماری از تجار و صدها تن از حامیان آنان دیروز در مقابل دفتر ولایت فراه در غرب کشور، خیمه تحصن برپا کردند.
این بازرگانان خواهان رفع ممنوعیت واردات پنج قلم از اجناسی شدند که تا پیش از این از ایران وارد فراه میشد. فراه در غرب کشور هممرز با ایران است.
مقامهای محلی میگویند سر از روز ۲۵ سنبله به اساس حکم رئیس جمهور، واردات پنج قلم جنس از جمله سمنت، تیل، کاشی، سرامیک و آهن آلات از ایران به فراه ممنوع شده است.
معترضین گفتهاند تا زمانی که این حکم لغو نشود به اعتراضشان ادامه میدهند.
گفته میشود که این اقلام به گونه گسترده از ایران وارد ولایت فراه میشود و بازار خوبی دارد اما اکثر آن از راه قاچاق و بدون پرداخت مالیه به دولت، وارد این ولایت میشد.
ناصر مهری، سخنگوی والی فراه به بیبیسی گفته که خواستههای معترضان به صورت کتبی به ریاست جمهوری فرستاده شده است.
اومیگوید برای جلوگیری از فساد اداری و قاچاق این اموال این تصمیم گرفته شده و هدف آن آغاز روندی برای قانونمند کردن واردات این اجناس است.
به گفته آقای مهری، بر اساس این فرمان تا زمانی که جلوی فساد اداری ناشی از قاچاق این اقلام گرفته نشود، واردات آنها ممنوع است.
افغانستان یکی از مهمترین مقاصد صادرات ایران به شمار میرود و حجم تجارت میان دو کشور در سالهای اخیر به صورت چشگمیری افزایش یافته است.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که به تازگی از کابل دیدار کرد، در سفرش اعلام کرد که مبادله اقتصادی میان افغانستان و ایران اکنون به سه میلیارد دالر رسیده اما اتاق تجارت کشور میگوید که مجموع تجارت سالانه افغانستان و ایران حدود یک میلیار دالر در سال است.