صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از یک ميليون کودک در افغانستان قادر به دریافت واکسین پولیو نیستند

بیش از یک ميليون کودک در افغانستان قادر به دریافت واکسین پولیو نیستند

  وزارت صحت عامۀ کشور از ثبت يک واقعۀ جديد فلج کودکان در ولايت ارزگان خبر داده، آنرا هشدار دهنده خوانده و از مردم ميخواهد تا در امر مبارزه با اين بيمارى آن وزارت را حمايت کنند.
در خبرنامه اين وزارت که دیروز یکشنبه 25 سرطان، منتشر شده، آمده است که يک پسر يازده ماهه باشنده ولسوالی شهید حساس ولایت ارزگان، اخيراً به اين بيمارى مبتلا شده است. 
وزارت صحت عامه نوشته است که با ثبت اين واقعه، رقم واقعات مثبت اين بيمارى در سال روان ميلادى در سطح کشور به ١٣ واقعه رسيده است.
در خبرنامه آمده است که افغانستان، بیشترین واقعات فلج را نسبت به هر کشور دیگری دارا میباشد که دست کم  ٧٥ در صد کل واقعات پولیو در جهان را نشان می دهد.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، در مورد واقعه جديد اين بيمارى در ارزگان گفته است: «این واقعه یک هشدار تکان دهنده برای افغانستان است. ما امسال نسبت به سال ٢٠١٧ در خطر واقعات بیشتر پولیو(فلج کودکان) قرار داریم.»
وى گفته است که وزارت صحت عامه، وظايف خود را در پيوند به نظارت و واقعه يابى فلج اطفال به گونه بهتر انجام مى دهد و همواره تلاش مى کند تا ساير کودکانى را که در خطر ويروس اين بيمارى قراردارند نجات دهند.
موصوف در ادامه افزوده است: «اما وزارت صحت عامه به تنهایی بدون همکاری مردم نمی تواند به مصیبت پولیو پایان دهد. تمام مردم باید در محو پولیو سهم داشته باشند و این رسالت دینی و میهنی خود را در حمایت از تطبیق موفقانۀ کمپاین های واکسین پولیو مخصوصاً در ولسوالیهای دارای خطر بلند اجرا کنند تا از سرایت ویروس آن  جلوگیری به عمل آید.»
به گفته او در حال حاضر ١،٢ ميليون کودک در افغانستان قادر به دریافت واکسین ضد پولیو نیستند؛ زیرا آنان در ولسوالی هايی زندگى میکنند که کمپاینهای واکسین پولیو به گونۀ خانه به خانه اجازه داده نمیشود. همچنان او افزوده است که برخى پدران و مادران نيز نمى خواهند کودکان شان واکسين اين بيمارى را دريافت کنند.
وى گفته است: « از اين رو کمپاین خانه به خانه یگانه راه است که می توان بیماری فلج کودکان یا پولیو را نابود کنیم. خانوادههايی که واکسين پولیو را رد میکنند، در حقیقت کودکان خود را با دستان خود در خطر دایمی فلج کودکان قرار میدهند.» وزيرصحت عامه از خانواده ها خواسته که کودکان شان را در برابر اين بيمارى واکسين کنند. موصوف به تاکيد گفته است که اين واکسين هيچ گونه عوارض جانبى ندارد.در حال حاضر اين بيمارى به جز از افغانستان، پاکستان و نایجریا در سایر کشور های جهان نابود شده است.
در پايان خبرنامه آمده است که کمپاین بعدی واکسین فلج، در تمام ساحات دارای خطر بلند سرایت ویروس اين بيمارى، از تاریخ ٢ تا ٥ ميزان سال روان راه اندازى خواهد شد.