صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد ۴۴ پروژه انکشافى به امضا رسید

قرارداد ۴۴ پروژه انکشافى به امضا رسید

وزارت احيا وانکشاف دهات مى گويد که از تطبيق ۴۴ پروژه انکشافی در ۱۷ ولایت کشور، که  قرارداد آن به ارزش ۳۰۷ میلیون افغانی دیروز به امضا رسید، بيش ازيکصد هزار تن مستفيد مى شوند. این قراردادها دیروز یکشنبه میان مجیبالرحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات و تعدادى از نمایندگان شورای انکشافی و شرکت های خصوصی امضا گردید.
مجیب الرحمن کریمی در مراسم امضای این قراردادها گفت که ارزش مجموعی این پروژه ها بیش از ۳۰۷ میلیون افغانی می باشد که توسط برنامه ملی انسجام برنامه های ساحوی تطبیق می شود .
وی تصریح کرد که این پروژه ها در ١٧ ولایات از جمله بادغیس، بلخ، غزنی، غور، هلمند، هرات، کابل، خوست ، کنر ، کندز ، لغمان ، لوگر ، ننگرهار ، پکتیا ، پروان ، سمنگان و میدان وردک تطبیق خواهد شد.
موصوف افزود: "از مجموع هزینه این پروژه ها ۱۰ درصد آن (٢٥٨٤٦٨٣٠ افغانی به جز ٥ پروژه که با شرکت های خصوصی قرار داد میشود ) سهم مردم است که توسط شورا های انکشاف تهیه می گردد."
همچنان او علاوه کرد که هزینه این پروژه ها از سوی وزارت مالیه کشورپرداخت شده و دو پروژه آن، به ارزش ( ٧١٢٤٩٩٠ ) افغانی در ولایت های کندز و سمنگان  توسط کشور هندوستان تمویل می شود .
به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات ، با تطبیق این پروژه ها بیش از ۹۷ هزار روز کاری ایجاد شده و بیش از ۱۰۷ هزار تن از تطبیق این پروژه ها مستفید خواهند شد .
وی گفت که در کنار آن  از میان ۴۴ پروژه قرار داد شده، ۱۷ پروژه آن، مربوط به ساخت کاریز ها می باشد که نقش اساسی در آبیاری زمین های زراعتی در کشور بازی می کند .
قابل یاد آوری است که برنامه ملی انسجام برنامه های ساحوی، در طی دو سال گذشته نزدیک به ۶ میلیارد افغانی را در قالب ۱۰۹۶ پروژه انکشافی به مصرف رسانده و نزدیک به ۲میلیون و ۲۱۰ هزار روز کاری ایجاد کرده است . همچنان با تطبیق این پروژه ها، در دو سال گذشته بیش از ۵ میلیون تن نیز از این پروژه ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم مستفید شده اند .