صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: اگر دفاتر ولایتی باز نشود، انتخابات در آن ولایات به تعویق می‌افتد

کمیسیون انتخابات:  اگر دفاتر ولایتی باز نشود، انتخابات در آن ولایات به تعویق می‌افتد

کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده است که اگر دفاتر این کمیسیون در ولایتهای قندهار و بلخ دوباره باز نشود، امکان دارد برگزاری انتخابات پارلمانی در این ولایتها به تاخیر بیافتد.
شنبه این هفته (۲۴ سنبله) حامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با انتقاد از عدم شفافیت روند انتخابات دروازه دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایتهای قندهار و بلخ را بستند.
عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات به بیبیسی گفته است که این کمیسیون همراه نهادهای امنیتی در تلاش هستند تا هرچه زودتر دفاتر ولایتی کمیسیون در این دو ولایت دوباره باز شوند.
آقای ابراهیمی اما افزود در صورتیکه این دفاتر باز نشوند بر اساس ماده ۱۰۴ قانون انتخابات عمل خواهند کرد. این ماده قانونی میگوید در صورت ناامنی برگزاری انتخابات چهار ماه به تعویق بیافتد.
این سخنگوی کمیسیون انتخابات افزود اگر ثابت شود که در بستهشدن دفاتر ولایتی کمیسیون نامزدان انتخاباتی دست دارند، کمیسیون بر اساس قانون حتی تا حذف نامزدان تصمیم خواهد گرفت.
شمار زیادی از احزاب سیاسی از چندین به ماه به این سو از نبود شفافیت در روند انتخابات انتقاد دارند. این احزاب خواستهایی چون استفاده از بایومتریک در انتخابات، تغییر سیستم انتخاباتی و نظارت از انتخابات توسط احزاب را مطرح کردهاند. آنها همچنین هشدار دادهاند که در صورت عملینشدن خواستهایشان به اعتراض و نافرمانیهای مدنی دست میزنند. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در ۲۸ ماه میزان برگزار شود. گفته شده است که برای اشتراک در این انتخابات بیش از ۹ میلیون رأیدهنده ثبت نام کردهاند. بستن دفاتر کمیسیون به شفافیت انتخابات کمک نمی کند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه نیز دیروز در جلسه شورای وزیران به مسدود شدن دفاتر کمیسیون انتخابات در ولایات، واکنش نشان داد و گفت که بستن دفاتر کمیسیون هیچ کمکی به شفافیت انتخابات نمیکند.
آقای عبدالله در عین حال، از کمیسیون انتخابات خواست تا با نهادهای جامعه مدنی و احزاب درباره برگزاری انتخابات شفاف مشورت کند و "خواستههای معقولشان را بشنود و عملی کند". رئیس اجرائیه افزود: "اما، بستن دفترهای انتخاباتی به هر دلیلی کار درست نیست و هیچ تأثیر مثبت به روند انتخابات ندارد". آقای عبدالله تاکید کرد که "همه خواستار برگزاری انتخابات شفاف هستیم و بایومتریک شدن رأیدهندگان یکی از خواستههای مهم احزاب است".