صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: بازنگری پیمان امنیتی با امریکا به بهبود امنیت کشور کمک نمی‌کند

 رئیس اجرائیه:  بازنگری پیمان امنیتی با امریکا به بهبود امنیت کشور کمک نمی‌کند

رئیس اجراييۀ حکومت، مطرح کردن مسايل پيرامون تجديد نظر پيمان امنیتی با امريکا را از اهداف شخصى برخى افراد خوانده ميگويد که اين موضوع، به وضعيت و بهبود امنيت کشور هيچ کمکى نمى کند.
در چند روز پسین، با افزايش نگرانی ها از بدترشدن وضعیت امنیتی در کشور، برخی اعضای مجلس نمایندگان، مجلس و و شمارى ازچهره هاى سياسى کشور، امریکا را در امر «مبارزه با تروریزم» در افغانستان ناکام خوانده، خواستار تجدید نظر در مورد پیمان امنیتی با امریکا شدند.
عبدالله عبدالله رييس اجرائيه حکومت وحدت ملى که دیروز درجلسه شوراى وزيران صحبت ميکرد ، گفت که برخی احزاب و سازمان های سیاسی، به خاطر اهداف شخصی این مسایل را مطرح کرده اند.
وى افزود: "این را به حیث یک بهانه میدانیم و  فکر می کنم که نه کمکی به وضع امنیتی کشورمی کند و نه به بهبود وضعیت امنیتی."
او افزود: "سیاستمدارانى که این مسئله را مطرح می کنند، اینطور نیست که ملتفت نیستند، متاسفانه برخی مسایل شخصی که قبلا وجود داشته، منجر به این می شود که یک بحثی را در جامعه مطرح کنند که هیچ کمکی به امنیت و ثبات کشورنمی کند."
وى با بيان اينکه مشکل نا امنی با گذشت هرروز درافغانستان ادامه پیدا می کند وپناهگاهای تروریستی هنوز هم در کشور وجود دارد واين مسايل ایجاب بحث ها را میان مردم  افغانستان، حکومت و جامعه بین المللی می کند، گفت: "زیر سوال بردن  این مسئله خواست مردم افغانستان نیست و هیچکس نمایندگی مردم افغانستان را در این عرصه کرده نمی تواند."
عبدالله با اشاره به اينکه برخى افراد ادعا ميکنند که تجديد نظرپيمان امنيتى با امريکا خواست همۀ مردم است وازآدرس مردم صحبت ميکنند، افزود: "هرعنوانی که به خود بگذارند وبگویند که ما به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت می کنیم که دراین توافقنامه یک تجدید نظر صورت بگیرد وهرجا که صدای فسخ توافقنامه را هم بلند کرده اند، خواست آن قابل قبول نمى باشد."
ازسويى هم برخی اعضای مجلس نمایندگان دیروز درنشست عمومى اين مجلس، تصمیم اخیر مجلس را در پیوند به بازنگری پیمان امنیتی افغانستان با امریکا عجولانه خوانده گفتند که لغو بازنگری آن در شرایط کنونی به نفع افغانستان نیست.
شکریه پیکان احمدی نماینده مردم کندز گفت: «در این شرایط حساس لغو و تجدید نظرپيمان با امريکا به نفع افغانستان نیست؛ زیرا امریکا برعلاوه تجهیز و پرداخت معاش نیروهای امنیتی، برخی پروژه های انکشافی را نیز تمویل می کند.»
او افزود تصمیمی که هفته گذشته از سوی برخی اعضای مجلس گرفته شد، عجولانه و احساساتی بوده است.
زهرا توخی زابلی نماینده مردم زابل در مجلس نیز گفت: «تصمیم چند روز قبل نسبت به پيمان امنيتى افغانستان با امريکاعجولانه بود، اگر ما با امریکا پیمان نداشته باشیم، ما یک ماه توان پرداخت معاش نیروهای امنیتی رانداریم، جنگ افغانستان جنگ استخباراتی است که برافغان ها تحمیل شده است، آرزومندم که نماینده گان مردم با دقت قدم بردارند و احساساتی تصمیم نگیرند.» اما عبیدالله بارکزی نماینده مردم ارزگان گفت، با آنکه به پیمان امنیتی افغانستان و امریکا چندان علاقه ندارد؛ اما از حکومت خواست که کمیته ای از حقوق دانان را توظیف نماید تا مواد پیمان را بررسی کنند که به چه اندازه به نفع افغانستان است.
درعين حال عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت: «هدف از بازنگری پیمان امنیتی، دست یابی مردم به امنیت است و حق مردم است که امنیت شان تامین شود.»
او افزود که اعضای مجلس، با توجه با افزایش نا امنی ها در کشور و مداخله در امور افغانستان تصمیم گرفته اند.