صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای امنیت ملی: کنترل بر قاچاق دالر به ایران بیشترمی‌شود

 شورای امنیت ملی: کنترل بر قاچاق دالر به ایران بیشترمی‌شود

شورای امنیت ملی کشور اعلام کرده که کنترل و نظارت بیشتر را در تمامی خطوط مرزی کشور برای جلوگیری از قاچاق دالر انجام خواهد داد، این روند بخصوص در خط مرزی میان افغانستان و ایران تشدید خواهد شد.
عتیق الله نوشیر، سرپرست مشاوریت امنیت ملی در دیدار با مسئولین بانک مرکزی کشور در رابطه با شیوه چگونگی جلوگیری از قاچاق دالر، گفته است که قاچاق دالر و انتقال آن از مرزهای افغانستان به خارج تحت بررسی جدی قرار دارد.
آقای نوشیر گفته است که "به ارگانهای ذیربط هدایت داده خواهد شد که به شمول خط فرضی دیورند کنترل و نظارتشان را در تمامی خطوط مرزی به خصوص خط مرزی میان افغانستان و ایران تشدید بخشند."
براساس مقررات افغانستان در مورد کنترل و گزارشدهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بیاسم در گمرکهای مرزی "شخصی که کشور را ترک مینماید نمیتواند پول اسعار، اسناد قابل معامله بیاسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیش از ۲۰ هزار دالر آمریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طرق حمل و نقل بار و کالا، ارسال پستی یا سایر روشهای انتقالات فیزیکی به نحوی از انحاء استفاده نماید."
در تازهترین مورد از قاچاق ارز به خارج، مقامهای محلی ولایت هرات درغرب کشور اعلام کردند که درسه ماه گذشته ۵۰ نفر را به اتهام قاچاق دالر در مرز اسلام قلعه میان افغانستان و ایران بازداشت کردهاند.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات گفته است که روز دوشنبه ۲۶ سنبله، نیز یک قاچاقچی ارز در مرز ایران بازداشت شده است. این شخص ۳۸ هزار دالر را در یک موتر جاسازی کرده و قصد داشت این مبلغ را به ایران منتقل کند.
به گفته سخنگوی والی هرات تمام افرادی که قبل از این بازداشت شده بودند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدهاند. به گفته او افراد متهم به قاچاقاق دالر حدود ۱۰ الی ۱۵ هزار دالر هستند.
درماههای اخیر با کاهش سریع نرخ برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی، گفته میشود روزانه حدود سه میلیون دالر از افغانستان به ایران قاچاق میشود. خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی کشور گفته که بانک مرکزی مسئول کنترل قاچاق ارز به ایران نیست.
قیمت دالر در مقابل افغانی در روزهای اخیر به طرز بیسابقه افزایش یافته و از ۷۳ به بیش از ۷۵ افغانی رسیده است. در عین حال، رئیس بانک مرکزی این افزایش را "کاذب" خوانده و گفته که "محتکران و قاچاقچیان ارز" باعث کاهش ارزش افغانی در بازار شدهاند.
رئیس بانک مرکزی از مردم خواسته که معاملات روزانه را با افغانی انجام دهند و تاکید داشته است که کاهش ارزش افغانی را موقتی است. او گفته است: "محتکران شناسایی و از طریق مراجع قانونی به پنجه قانون سپرده میشوند."
قیمت یک دالر آمریکایی در سال ۱۳۸۴ خورشیدی براساس فرمان بودجه کشور ۴۸ افغانی بود و با گذشت ده سال ارزش آن در سال ۱۳۹۴ به ۵۷ افغانی افزایش یافته است.
در دو سال گذشته ارزش یک دالر در برابر افغانی به بیش از ۶۷ رسید. وزارت مالیه در فرمان بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ یک دالر را ۶۸.۳۴ افغانی تصویب کرده ولی در روزهای گذشته ارزش یک دالر حتی به بیشتر از ۷۸ افغانی رسیده است.