صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمپاین توزیع تذکره های کاغذی برای پروسه انتخابات پایان یافت

کمپاین توزیع تذکره های کاغذی برای پروسه انتخابات پایان یافت

  ادارۀ ثبت احوال نفوس، از ختم کمپاین توزیع تذکره های کاغذی برای پروسۀ انتخابات خبرداده و گفته است که در این مدت، بیش از پنج میلیون تن تذکرۀ جدید اخذ کرده اند.
همایون محتاط رئیس این اداره که دیروز در یک نشست خبری درکابل سخن مى گفت افزود اين کمپاین که از اواسط ماه حوت سال گذشته آغاز شده بود، دیروز پس از شش ماه  پایان یافت.
بربنياد معلومات موصوف، افرادی که درجريان کمپاين در ۳۴ ولایت کشور تذکره دریافت کرده اند، معلومات در بارۀ آنان در ۶۳۸۹ کتاب اساس جمع آوری شده که هر کتاب آن شامل ۸۲۰ ریکارد می باشد.
وى دربخشی ازصحبت هايش گفت: "تاهنوز ۵۰۳۴ کتاب اساس از ولایت ها به مرکز مواصلت کرده و ۱۳۵۵ کتاب اساس دیگر در حال انتقال قرار دارد."
اين مقام بلند پايه اداره ثبت احوال نفوس همچنان گفت که روند ثبت دیتابیس کتاب های اساس که تا اکنون از ولایات به مرکز انتقال یافته اند تکمیل شده است.
وی درعين حال خاطرنشان کرد که کار بررسی، تحلیل و ارزیابی کتاب های اساس با شدت و دقت ادامه دارد و تا هنوز ۵۰۰ جلد کتاب اساس مورد بررسی قرار گرفته است.
محتاط درادامه افزود از این میان ۳۸۰ ریکاردی که مظنون به نظر می رسید، به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد شده است تا باطل گردد.
منبع با بيان اينکه همکاری این اداره با کمیسیون مستقل انتخابات به گونه روزمره ادامه دارد، افزود: "تذکره هایی که از نظر اداره عمومی ثبت احوال نفوس مشکوک اعلام شود، با کمیسیون انتخابات شريک ميگردد."
محتاط خاطر نشان ساخت که اداره عمومی ثبت احوال نفوس، در حال حاضر مصروف جمع آوری کتاب های اساس باقیمانده از ولایت ها و تحلیل وبررسی تمام ریکاردهای شامل این کتاب ها می باشد.
وی به مردم اطمینان داد که بنابر اصل شفافیت ومسئولیت پذیری، کار این اداره کاملاً شفاف وقابل نظارت از سوی ملت می باشد.