صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی 26 عضو گروه تروریستی داعش را در کابل دستگیر کرد

امنیت ملی 26 عضو گروه تروریستی داعش را در کابل دستگیر کرد

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که در 26 عضو گروه تروریستی داعش را در چند رشته عملیات، از نقاط مختلف شهر کابل دستگیر کرده است.
این ریاست، روز سهشنبه 27 سنبله با نشر اعلامیهای نوشته است که افراد بازداشت شده به دستور عبدالله فرزند سلطان شاه، فرمانده گروه تروریستی داعش از ولایات مختلف وارد شهر کابل شده بودند و میخواستند در ماه محرم و روز عاشورا دست به حملات انتحاری و انفجاری بزنند.
در این اعلامیه، ریاست امنیت ملی افراد دستگیر شده را "تروریستان وحشی" خوانده است.
گروه تروریستی داعش در ماههای اخیر چند حمله مرگبار را بر مراکز دینی، آموزشی و حتی ورزشی در غرب کابل انجام داد که منجر به کشته شدن صدها تن شد.
در پی این حملات گروه تروریستی داعش، دولت در روزهای محرم، تدابیر شدید امنیتی گرفته است و نزدیک به هزار تن از شهروندان را مسلح کرده تا از مساجد و مراکز عزاداری محافظت کنند.