صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یاماموتو: اکنون بهترین زمان برای گفت‌ و گوهای صلح در افغانستان است

 یاماموتو:  اکنون بهترین زمان برای گفت‌ و گوهای صلح در افغانستان است

تادامیچی یاماموتو، فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این سازمان گفته که افغانستان اکنون در بهترین موقعیت برای رسیدن به صلح از 17 سال گذشته به این سو، قرار دارد.
آقای یاماموتو که شام روز  دوشنبه 26 سنبله، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، صحبت میکرد گفت که همه طرفهای درگیر جنگ در افغانستان باید بدانند که راه حل نظامی برای این منازعه وجود ندارد.
فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که که پیشنهاد رئیس جمهور غنی در ماه فبروری امسال به طالبان برای مذاکره بدون پیش شرط سبب ایجاد فضای سیاسی بی سابقه برای صلح گردید و آتش بس موقت در ماه جون نشان داد که مصالحه امکان پذیر است.
وی گفت: "دومین آتش بس در ماه اگست که توسط دولت پیشنهاد گردید، متأسفانه توسط طالبان پذیرفته نشد. وی گفت گرچه چالش هایی ممکن است در پیش باشد، ولی افغانستان در حال حاضر در موقعیت بهتری از هر زمان دیگری در ۱۷ سال گذشته برای آغاز این روند قرار داشته که منجر به گفتگوها برای پایان درگیری از طریق مذاکره خواهد شد.
او افزود که مسیر پیش رو در افغانستان دشوار و نیازمند استقامت و پایداری است.
نگرانی در مورد تأخیر انتخابات
آقای یاماموتو در سخنرانی اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین در مورد انتخابات پارلمانی آینده صحبت کرد و از تأخیر در انتخابات ابراز نگرانی کرد.
او افزود که احتمال دارد مسایل سیاسی و امنیتی، زمان بندیهای دقیق را تغییر داده و انتخابات را از مسیرش خارج کند.
آقای یاماموتو گفت که باوجود آمادگیهای عملیاتی و فنی او نگرانی زیادی در مورد آزمونهای سیاسی دارد که شاید زمان بندیهای دقیق را تغییر داده و انتخابات را از مسیرش خارج کند.
او تاکید کرد که اگر تمام رهبران سیاسی افغانستان به صورت سازنده و صلح آمیز با هم کار کنند، از برگزاری به موقع اطمینان حاصل خواهد شد. آقای یاماموتو گفت که:"بدون شک انتخابات پارلمانی یک آزمون بزرگ در برابر ادارههای دموکراتیک جوان افغانستان خواهد بود. یک سوم مرکزهای رأیدهی که شمار شان به 7 هزار میرسد، در نتیجه ناامنی مسدود خواهد بود. این مساله نگرانیهای را در مورد عدم سراسری بودن انتخابات بوجود آوردهاست. سؤال عمده این نیست که انتخابات نامناسب خواهد بود یا نه. پرسش این است که ادارههای انتخاباتی افغانستان این محدودیتها را چه گونه مدیریت میکنند؟"
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که در چند روز گذشته هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در شماری از ولایتها مسدود کرده است. آنها هشدار دادهاند که اگر خواست شان پذیرفته نشود، انتخابات را تحریم میکنند و دفاتر کمیسیون را در سایر ولایات نیز مسدود خواهند کرد.