صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشخصات اکثریت منسوبان پولیس ثبت سیستم بایومتریک شده است

مشخصات اکثریت منسوبان پولیس ثبت سیستم بایومتریک شده است

وزارت داخلۀ میگوید که مشخصات بیش از ۹۷ درصد پولیس  کشور ثبت سیستم بایومتریک شده است و فقط مشخصات حدود ۳۰۰۰ منسوب پولیس که در ساحات دوردست توظیف اند ثبت این سیستم نشده است.
مقام های وزارت داخلۀ گفته اند که ثبت اسناد، پیشینه و اطلاعات پولیس ملی و محلی در سیستم الکترونیک بایومتریک که در دوم ماه ثور ۱۳۹۷ خورشیدی آغاز شده بود، بخشی از اصلاحات بنیادی در چهارچوب پلان استراتیژیک چهارساله پولیس ملی افغانستان می باشد.
به گزارش صدای امریکا، ویس احمد برمک، وزیر داخله در نشست بورد مشترک همکاری پولیس و جامعۀ بینالمللی گفت که بحث طولانی پولیس خیالی، موضوع مهم و نگرانکننده به وزارت داخله و همکاران بینالمللی افغانستان بود که جهت روشنشدن آن اقداماتی انجام شده است.
آقای برمک گفت که "مسأله پولیس خیالی را به سه مرحله تقسیم کردیم که یک مرحله اساسی آن این بود که باید تمام قوای پولیس راجستر و بایومتریک شود که فعلاً پیشرفت ما ۹۷.۵ فیصد است و بقیه میماند در حدود ۳۰۰۰ پرسونل ما است که در ولایاتی است که دسترسی فزیکی چه هوایی و چه زمینی متأسفانه وجود ندارد؛ ولی در ولسوالیها حضور ما فعال است".
به گفتۀ وزیر داخله، تیمهای تخنیکی به آن مناطق سفر خواهند کرد؛ ولی اگر این کار انجام نشد، گزارش آن به دسترس رهبری حکومت و جامعۀ بینالمللی قرار خواهد گرفت.
وزارت داخله در بارۀ آمار دقیق منسوبین پولیس که مشخصات آنان ثبت سیستم بایومتریک شده است، معلومات ارائه نکرد و مقام های این وزارت، در رابطه حاضر به پاسخگویی نشده است.
همچنان آقای برمک، گفته که بر اساس استراتیژی پنجسالۀ پولیس، منابع فسادزا در این وزارت ازبین رفته و اکنون این وزارت، به یک نهاد پاسخگو تبدیل شده است.
این در حالی است که نمایندگان مردم، جامعۀ جهانی، آگاهان سیاسی – نظامی و رهبران حکومت، وزارت داخله را یک نهاد آلوده به فساد دانسته اند، طوری که باری رئیس جمهور غنی، آن را قلب فساد خواند.
در همین حال، عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان، در این نشست گفت که با توجه به رشد جمعیت و گسترش شهرها، تشکیلات پولیس – که در حدود 30 _40 سال پیش نظر به امکانات و محدودیتها ساخته شده بود – اکنون کافی نیست.
همچنان، آقای عبدالله، در رابطه به تلفات پولیس گفت که "یکی از مسایلی که ارتباط میگیرد باز به تواناییهای پولیس، رقم بالای تلفات است، رقم بالای تلفات، فکر میکنم یکی از مسایلی است که هیأت رهبری وزارت داخله در هماهنگی با سایر نهادها در این قسمت باید یک توجه خاص داشته باشد، متأسفانه رقم تلفات زیاد است". رئیس اجرائیه تأکید کرد که رهبری حکومت وحدت ملی از تمام برنامههای اصلاحی و توسعوی وزارت داخله، که سبب بهبود وضعیت پولیس میشود، حمایت میکند.
نیکولاس کی، سفیر بریتانیا در کابل، با اشاره به اصلاحات در پولیس گفت که تلاش میکند به عنوان گردانندۀ بورد مشترک پولیس و جامعۀ جهانی، از برنامههای وزارت داخله حمایت و در این بخش کمکهای بینالمللی را جذب کند.
اما آقای کی گفت: "من میخواهم پیشرفت در شناسایی هویت پولیس خیالی را در کنفرانس وزیران در ماه نوامبر در جنیوا بشنوم، همکاران شما میخواهند بشنوند که این موضوع پایان یافته و در برابر کسانی که در قبال سوء استفاده در پرداخت معاش مسؤول بوده اند، اقدام شده است".
این در حالی است که پیش از این موجودیت پولیس خیالی، نرسیدن معاش پولیس در زمان معین و اکمالات غیرمعیاری، به دلیل نبود آمار دقیقِ پولیس در ولایات، از مشکلات اساسی وزرات داخله گفته شده است.
همچنان در این نشست، پرابو هریهاران، شارژدافیر سفارت کانادا در کابل، با تأکید بر حمایت کشورش از پولیس افغان، گفت که آنان بر تجدید و اصلاح پولیسِ مورد قبول تمام شهروندان افغانستان، متعهد اند تا این پولیس به صورت مسلکی، عادلانه و با کیفیت، فعالیت کند.