صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌جمهور: حمله بر هزاره‌ها، حمله بر مردم افغانستان و وحدت ملی ماست

رئیس‌جمهور:  حمله بر هزاره‌ها، حمله بر مردم افغانستان و وحدت ملی ماست

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که به مناسبت دهم محرم سخنرانی میکرد، با تقبیح حملات تروریستی اخیر در غرب کابل و دیگر نقاط کشور گفت که هر حمله بر مردم هزاره، حمله بر تمام  مردم افغانستان و حمله بر وحدت ملی افغانستان است.
آقای غنی که روز پنجشنبه 29 سنبله در مسجد رسول اکرم (ص) در غرب کابل سخنرانی میکرد، افزود که دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات، جنبۀ قومی و مذهبی بدهند. این برای ما یک خطر بزرگ است، ما با همکاری مردم مشترکاً در مبارزه با این تهدید موفق میشویم.
او گفت: "در این نبرد، ما باید همه در کنار هم باشیم، دستها را با اعتماد بهم گره زنیم، صفها را فشرده نگاه داریم و در برابر شکافهایی که بنام مذهب، زبان، قومیت، حزب و تبار ایجاد میشود، با هوشیاری ایستادگی کنیم. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد، سرنوشت تاجیک و پشتون این کشور بهم گره خورده است، آبروی هزاره و ازبک این میهن مانند هم است، فرزندان سادات و بلوچ و پشهای و پامیری و همه اقوام عزیز این ملت زیر یک سقف، برای یک آرمان و در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند. هر کس که بخواهد با هر هدفی در میان مردم ما درز و مرز ایجاد کند، هم به خود جفا کرده است و هم به دیگران."
رئیس جمهوری همچنین اضافه کرد، "تروریستانی که امروز بر مساجد، معابد، مکاتب، مراکز علمی و تجمعات حقطلبانۀ مردمی حمله میکنند، با هر نامی و با هر ادعایی که داشته باشند، داعیهی جز راه و رسم شِمر و یزید ندارند. دستهای آلوده به جنایت و آغشته به خون بیگناهان در برابر ارادۀ نیرومند مردمی که خواهان عزت و آزادگی هستند خواهد خشکید و عاقبتی جز تباهی و شکست را تجربه نخواهد کرد."
آقای غنی در ادامه افزود که امروز، شِمْرها و یزیدهای زمان میخواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند و برای مومنان و عبادتکنندگان ماتم و عزا بیافرینند، اما درسی که از مکتب یاران و اهل بیت پیامبر گرامی خود آموختهایم، این است که صدای عدالت، صدای عزت و صدای کرامت بر بانگ ستم و جنایت پیروز میشود و طنین آن در صفحه صفحۀ تاریخ اسلام و تاریخ بشر شنیدنی است.
تمرکز بر امنیت غرب کابل
رئیس جمهور در این مراسم همچنین تاکید کرد که حکومت، به توطئه دشمن آگاه است، برای مقابله با آن نیز آمادگی گرفته و برنامههایی سنجیده است. طبقهبندی تهدیدات، استفاده از مشورههای اقشار مختلف و در نظر گرفتن غرب کابل بحیث یک زون امنیتی، بخشی از اقدامات حکومت است.
او علاوه کرد، تغییرات صورت گرفته در سطح رهبری امنیتی شهر کابل، به دلیل توجه به امنیت شهر و غرب کابل است. یک معاونیت در سطح قوماندانی امنیه کابل ایجاد شده است که مسئولیت تامین امنیت غرب کابل را دارد، پوشش استخباراتی وسیع میشود، عملیات تصفیوی در نقاط آسیبپذیر جریان دارد.
آقای غنی گفت: "همچنان هدایت دادهام تا اطفاییه و مرکز امبولانس در غرب کابل به زودترین فرصت فعال شوند و در مورد شفاخانه جناح نیز تصمیم به صورت عاجل گرفته خواهد شد و در مورد عملی شدن ماستر پلان غرب کابل همکاری همه جانبۀ شما را خواهانم.
رئیس جمهوری افزود، این جنگ همان اندازه که تخریب فیزیکی را هدف میگیرد، به جنبه روانی و تضعیف روحیه و مورال مردم نیز اهمیت میدهد. موفقیت ما در این جنگ بستگی دارد به میزان آگاهی از شیوههای خرابکارانه آنان و نیز میزان همکاری متقابل دولت و ملت.
او از مردم غرب کابل (برچی) خواست که از طریق نمایندگانشان، هر آنچه که برای بهبود امنیت این منطقه مهم است را ارایه کنند تا اجرایی شود.
آقای غنی به مردم برچی گفت که این را نیز میدانیم که نباید این گلایهمندیها و حتی اختلاف نظرهای سیاسی مانع انسجام و یکپارچگی ما در برابر دشمن شود. وجود اختلاف نظر در حوزۀ سیاسی مایۀ نگرانی نیست. نگرانی در جایی است که مسایل سلیقهای، تفاوت دیدگاهها و شکایت از امور معمول، سبب غفلت از منافع کلان ملی شود و وحدت مردم ما آسیب ببیند.
او افزود، ما این اجازه را نمیتوانیم بدهیم که اختلاف کوچک سیاسی موجب ناامنی دشت برچی و یا یک بلست نقطۀ دیگری افغانستان شود.
تاکید بر اشتراک و برگزاری انتخابات
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که در این نشست حضور داشت نیز ضمن ارجگذاری به قیام امام حسین (ع) به رویه سیاسی پیامبر و یارانش اشاره و تاکید بر اشتراک در انتخابات کرد.
آقای دانش گفت که بعد از رحلت پیامبر، یاران و اصحاب پیامبر، شیوه بیعت، که اصل مهم آن، شورا بود، را پیش گرفتند و بر همین اساس بعد از رحلت پیامبر در تداوم نظام سیاسی، هر چهار خلیفه پیامبر یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و امام علی همگی با همین شیوه انتخاب شدند.
او خاطرنشان کرد، امام علی(ع) با این که از دید پیروانش شایستهتر از همه، برای خلافت بود، در عمل به شورا و بیعت متعهد و پایبند بود و در طول دوره 25 ساله خلافت خلیفه اول و دوم و سوم، به خاطر حفظ وحدت مسلمین و احترام به مصالح و منافع عمومی با خلفا به عنوان یک مشاور دلسوز همکاری کرد و هیچگاه خود را به اصطلاح امروز، اپوزیسیون تلقی نکرد و به تضعیف و تخریب حکومت نپرداخت.
معاون دوم ریاست جمهوری به برابری انسانها اشاره کرد و گفت که این اصل ارزشمند است که در حال حاضر نیز دنیای مدرن به دنبال آن است؛ اما در زمان حکومت بنیامیه این اصل در معرض نابودی قرار گرفت. امام حسین با بیعت نکردن با یزید، از این اصل پاسداری کرد.
آقای دانش گفت که ما امروز در افغانستان تلاش داریم در همان مسیری حرکت کنیم که مکتب اسلام و اهل بیت پیامبر و امام حسین می خواست. ما می خواهیم نظام سیاسی افغانستان بر همان مبانیای استوار باشد که امام حسین بر آن تأکید داشت.
او افزود، ما می خواهیم که نظام سیاسی کشور اولا متکی بر رضا و قناعت مردم و برخاسته از رأی و اراده مردم یعنی انتخابات و ثانیا مبتنی بر حقوق برابر شهروندی و برابری تمام اقوام و قبایل کشور باشد و هیچ شخصی و هیچ قومی بر دیگری برتری نداشته باشد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد، یک حکومت پاسخگو و مسئول هرگز نمی تواند انحصاری عمل کند و یا بین شهروندان خود از نگاه قومی و زبانی و مذهبی تبعیض قایل شود.
او گفت: حکومت وحدت ملی تلاش دارد انتخابات شفاف و عادلانه را در تمام سطوح پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار کند تا حکومت مبتنی بر اراده مردم شکل گیرد و نه حکومت موروثی و یا استبدادی و مطلقه.
حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات همواره بر برگزاری انتخابات در 28 میزان تاکید میکند؛ اما از سوی دیگر شماری از احزاب و جریانهای سیاسی خواستار تغییر نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات با روش بایومتریک هستند که حکومت میگوید که این خواستهها به دلیل کم ماندن به روز برگزاری انتخابات ممکن نیست.