صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدها تن از اعضای ائتلاف بزرگ ملی راه های شهرجلال آباد را مسدود کردند

صدها تن از اعضای ائتلاف بزرگ ملی راه های شهرجلال آباد را مسدود کردند

صدها حامی ائتلاف ملی به سرکردگی حضرت علی عضو مجلس  از ننگرهار، در واکنش به تقلب در انتخابات مظاهره کردند و شاهراه های جلال آباد را برای چند ساعت به روی تردد مردم بستند.به گزارش پژواک، مظاهره کنندگان که دیروز شنبه 31 سنبله، درچندین موتر سواربودند، ازمنزل حضرت علی تا دفترولایتی انتخابات رفتند و در آنجا اعتراض های خود را پیشکش کردند.  آنها برحکومت افغانستان، کمیسیون انتخابات و جامعه جهانی صدا کردند تا برای تدویر انتخابات شفاف زمینه را فراهم سازند.
حضرت علی عضومجلس  و شورای رهبری ائتلاف بزرگ ملی که سرکردگی این مظاهره را به دوش داشت، هدف از راه اندازی این مظاهره را تدویر انتخابات شفاف عنوان کرد. وی علاوه کرد: "خواست ما ایجاد شفافیت است، خواستارانتخابات کمپیوتری استیم، اگرخواست ما پذیرفته نشود، به اعتراض های مان ادامه می دهیم."
نامبرده گفت ائتلاف بزرگ ملی فیصله نموده درصورتیکه خواست ما مبنی بر ایجاد شفافیت درانتخابات پذیرفته نشود؛ دفاترانتخابات مسدود خواهد شد و همچنان راه های مواصلاتی همه ولایات به کابل و راه های امتداد یافته تمام ولسوالی ها به مراکز ولایات، توسط هواخواهان آنها بسته خواهد شد.
نامبرده پیرامون انسداد شاهراه ها برای مدت مدیدی درجلال آباد گفت که این کار، به منظور مطلع ساختن مردم عادی از خواست های شان راجع به برگزاری انتخابات شفاف انجام شد.
همچنان اشتراک کنندگان دیگرمظاهره، نیزخواهان ایجاد شفافیت درانتخابات آینده ولسی مجلس  و شوراهای ولسوالی شده و اصرار ورزیدند که این بار نباید مانند دور پیش، با آرای مردم معامله صورت گیرد.
ازجمع مظاهره کنندگان رحیم الله به پژواک گفت: "ما خواهان انتخابات شفاف استیم، انتخابات مملو از تقلب را نمی پذیریم، مانند انتخابات گذشته معامله بر آرای مردم را قبول نداریم." شیرولی کهن سال، یکتن اشتراک  کننده دراین مظاهره گفت: "اگرخواست های آنان در رابطه به ایجاد شفافیت درانتخابات پذیرفته نشود؛  درانتخابات آینده اشتراک نخواهند ورزید."
همچنان حبیب الله حنیفی اشتراک کننده دیگر مظاهره گفت بار گذشته مردم با متقبل شدن شرایط خیلی دشوار درانتخابات اشتراک ورزیدند، انگشت ها قطع شد؛ اما درنهایت به آرای آنها معامله صورت گرفت، این بارباید حکومت، قبلاً ازعدم انجام همچو موارد اطمینان دهد.
شایان ذکراست که هفته گذشته، این افراد درب دفترمحلی کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کرده بودند که شبانگاه پولیس علیه آنها عملیات کرد، دروازه را گشود و ۱۵ تن را در پیوند به این عمل گرفتارنمود.حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات، راه اندازی مظاهرات توسط ایتلاف بزرگ ملی را حق مدنی آنها عنوان کرده؛ اما می گوید که مسدود کردن درب های دفاتر انتخابات، می تواند در برابر انتخابات آینده موانع ایجاد کند.