صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بی‌باوری‌ها به نمایندگان مجلس؛ شهروندان این بار کسان دیگری را انتخاب می‌کنند؟

 بی‌باوری‌ها به نمایندگان مجلس؛  شهروندان این بار کسان دیگری را انتخاب می‌کنند؟

شمار زیادی از نمایندگان مجلس، بعد از هفت سال وکالت برای انتخابات جاری دوباره خود را نامزد کردهاند؛ اما برخی از شهروندان میگویند این بار اگر رای بدهند، گزینهای دیگر را انتخاب میکنند.
علی غفاری، اهل دایکندی است و در کابل دانشجو. او قصد دارد برای رای دادن به دایکندی برود تا در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعیاش سهیم شود.
آقای غفاری به روزنامه افغانستانما گفت که به یقین در انتخابات مجلس شرکت میکنم؛ اما به نمایندگان کنونی مجلس رای نمیدهم، چون اینان کار مشخصی برای پیشرفت و آبادانی ولایتمان نکرده است.
او وکیل مشخصی از دایکندی را نام برد و گفت که در مدت وکالت این شخص، هیچ وقت ندیدم از مشکلات مردم دایکندی بگوید یا در گرفتن بودجه برای ولایت دایکندی با حکومت چانه زنی کند. در ادامه خشم چهره او را فرا گرفت و گفت: "ما اگه وکیل میداشتیم، کمترین بودجه را در کشور نمیداشتیم."
به گفتهی او، در بودجه سال 97 خورشیدی، ولایت دایکندی کمترین پروژه انکشافی در سطح کشور دارد که این عمل نتیجه ناکارایی نمایندگان فعلی دایکندی است.
آقای غفاری گفت که برای اینکه در مجلس آینده این افراد حضور نداشته باشند، از خود "وقت" میگذارم و "هزینه مالی" میکنم به دایکندی میروم به شخصی دیگر رای میدهم.
احمد، دوست علی نیز با او موافق است و سخنان آقای غفاری را تایید میکند. او نیز میگوید رای دادن در این انتخابات برایش کم از کم 3 هزار افغانی هزینه مالی و یک هفته غیابت از درس را در برخواهد داشت، اما به دایکندی میرود تا رای بدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات آمار دقیقی از نمایندگانی که در دور کنونی مجلس هستند و برای دور آینده خود را نامزد کردهاند ندارد، اما شواهد نشان میدهد که اکثر نمایندگان خود را برای مجلس آینده نامزد کردهاند.
مجتبی حیدری که در انتخابات دور قبل در ولایت مزار شریف رای داده، نیز از نمایندگان این ولایت ناراضی است. او این بار قرار است در کابل رای بدهد.
آقای حیدری هر چند به تمامی نامزدان و گفتههایش بیباور است، اما میگوید که این بار اگر رای دادم، به کسی غیر از نمایندگان کنونی رای میدهم.
او گفت که به خانوادهاش نیز توصیه میکند تا این بار به شخصی دیگر رای بدهند چون نمایندگان فعلی امتحان شان را پس دادهاند و ناکام شدهاند.
شماری از شهروندان اما از کارکرد برخی از نمایندگان راضی هستند؛ اما میگویند هنوز به صورت قطعی تصمیم نگرفتهاند که به چه کسی رای بدهند.
شاه منور شماری از نمایندگان را به عنوان وکیل موفق نام برد و گفت که در انتخابات پیش رو نیز ممکن است به این افراد رای بدهم. او گفت که هنوز تصمیم قطعی نگرفتهام.
نمایندگان کنونی، به دلیل برگزار نشدن انتخابات، بیش از هفت سال است که در مجلس حضور دارند. طولانی شدن این دور نیز مورد انتقاد شماری از کارشناسان قرار گرفته بود.
بیباوریها به انتخابات
با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس، تشویق نامزدان و کمیسیون انتخابات به شرکت در انتخابات نسبت به هر روز دیگر بیشتر میشود اما باور مردم به انتخابات تغییر چندانی نکرده است.
شهروندان کشور میگویند، انتخابات در حالی خوب است که برگزاری آن شفاف باشد و وقت گذاشتن و انتخابشان، نتیجه بخش باشد نه اینکه نامعلوم.
این بیباوریها زمانی بیشتر شده است که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان حدود یک ماه پیش دهها هزار تذکره جعلی با برچسب انتخابات را برملا کرد.
بصیر بیتا استاد دانشگاه و فعال مدنی میگوید که در انتخابات شرکت نمیکنم چون وضعیت را ناگوار میبینم. هیچ نامزدی برنامه درست تا به حال نداشته است. او گفت که وکیلان فقط جامه تبدیل میکنند.
آقای بیتا در ادامه افزود، از سوی دیگر، سرنخها حاکی از تقلب گسترده است. ظاهر امور اندکی تغییر یافته است اما هنوز اکثر مردم به شفاف بودن انتخابات بیباورند.
این استاد دانشگاه علاوه کرد که ولی به دوستانم نیز توصیه کردهام تا هنگامی که نامزدی پیدا نشده که یک مکانیزم قوی پاسخگویی پس از وکیل شدنش معرفی نکند به کسی رای ندهند.
حسین بیوک، خبرنگار در کابل نیز میگوید که تاکنون تصمیمی به رای دادن نگرفته است چون شفافیت برایش خیلی اهمیت بارز دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه اعلام کرده بود که بررسیها روی استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات پیش رو را آغاز کرده و 70 درصد کار پیش رفته است. مسئولان این کمیسیون گفته بودند که اگر هزینه مالی این سیستم را حکومت بپردازد، از بایومتریک/انگشت شماری استفاده خواهد شد.
"پاسخگویی" خواسته اصلی رای دهندگان
شهروندانی که با روزنامه افغانستانما گفتگو کردهاند، اکثر آنان ملاک انتخابشان را "پاسخگویی" وکیلان به شهروندان عنوان کردند.
بصیر بیتا هر چند نمیخواهد در انتخابات پیش رو شرکت کند، اما میگوید شهروندان اگر میخواهند رای بدهند، باید به کسی رای بدهند که بعد از پیروزی به مردم پاسخگو باشد.
به گفتهی مصاحبه شوندگان، شماری زیادی از نمایندگان فعلی مجلس دفتر ارتباط مردمی در ولایتهایی که رای گرفتهاند ندارند و اگر هم دارند، به مردم پاسخگو نیستند.
حسین بیوک نیز میگوید که به نامزدی رای خواهد داد که در قبال مردم پاسخگو باشد و از کارکرد حکومت نظارت کند و حکومت را پاسخگو بسازد. او همچنین دانش حقوقی، درک شرایط و زورمند نبودن را از دیگر ملاکهایش برای انتخاب نامزد مورد نظرش عنوان کرد.
لازم به ذکر است که شمار زیادی از نامزدانی که برای انتخابات مجلس ثبت نام کردهاند، دارای دانش حقوقی و سیاسی کافی نیستند؛ اما مجلس به عنوان قوه مقننه مرکز قانون گذاری یک کشور است.