صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام فهرست رای‌دهندگان 10 ولایت دیگر؛ نام 88 هـزار نفر از لیست حذف شد

اعلام فهرست رای‌دهندگان 10 ولایت دیگر؛  نام 88 هـزار نفر  از لیست حذف شد

کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام فهرست نهایی رأیدهندگان 10 ولایت دیگر، می گوید که بیش از ٨٨ هزار نفر در این ولایات، به دلیل تقلب از فهرست رای دهندگان حذف شده و نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.فهرست نهایی رأى دهندگان ولایت های بادغیس، بلخ، بامیان، کندهار، خوست، کندز، لغمان، لوگر، نیمروز و سمنگان، دیروز در یک نشست خبری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات با حضور نهادهای ناظر بر انتخابات و نمایندگان رسانه ها اعلام شد.
بر اساس معلومات کمیسیون، ٨٨ هزار تن یادشده از جمع حدود ٢،١ ميليون واجد شرایط رای دهی از ده ولایت حذف شده اند.
ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به پژواک گفته که روند شامل ساختن معلومات در مورد راى دهندگان ثبت شده، در ديتابيس کميسيون جریان دارد و تا حال ۹ میلیون رای دهنده شامل سیستم شده اند.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات علاوه کرده که این افراد بنابر ثبت نام تکراری، درج معلومات غلط (باطل) عدم تکميل سن لازم (١٨سالگى)، عدم درج تاریخ تولد، از لیست ابتدایی این ولایات حذف شدند.  سادات افزوده که فهرست راى دهندگان ۱۰ ولايت يادشده، از طريق دفاتر ولايتى اين کميسيون درمراکز راى دهى ذيربط ، برای سه روز نصب مى شوند و کسانى که در این مورد اعتراض داشته باشند، مى توانند در جريان سه روز شکايت هاى شان را در دفاتر ولایتی کميسيون شکايات انتخاباتی ثبت کنند.
بر اساس معلومات وی، ليست ابتدایی رای دهندگان ولایات باقی مانده به شمول مرکز، به زودی اعلام خواهد شد. کميسيون مستقل انتخابات گفته بود که در کُل ۹ میلیون و ۷۲ هزار تن راى دهنده در سطح کشور ثبت نام کرده اند، که از اين جمله تا حال ۹ میلیون تن ثبت دیتابيس شده و این روند ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد که رقم مکمل تذکره هاى جعلى و تکرارى و يا تذکره هاى افراد زيرسن، پس از تکميل روند شامل ساختن معلومات در مورد راى دهنده گان، با رسانه ها شريک خواهد شد.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، هفتۀ گذشته نیز فهرست رای دهندگان ولایات فراه، زابل، سرپل و پنجشیر را تکميل و اعلام کرد که از جمع بیش از ٣٧١ هزار رای دهنده، بیش از ٢٤ هزار تن را از فهرست حذف کرده بود.