صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزراى دفاع و داخله: با افزایش تهدیدات، کار روی تغییر تاکتیک جنگ جریان دارد

 وزراى دفاع و داخله: با افزایش تهدیدات، کار روی تغییر تاکتیک جنگ جریان دارد

وزير دفاع ملى افغانستان، ضمن نگرانى از کمبود امکانات عمليات هوايى شبانه، پيمان امنيتى با امريکا را نياز کشور خواند و گفت که نيروهاى امنيتى و دفاعى، روى تغيير تاکتيک هاى جنگى و يک جا کردن چندين پوسته، کار مى کنند.
مجلس سنا؛ دیروز طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی رئیس امنیتی ملی را به نشست اين مجلس فرا خوانده بود تا در مورد وضعيت امنيتى وضاحت دهند.
وزیر دفاع ملی، وضعيت امنيتى کشور را نگران کننده خواند و گفت که در حال حاضر ولایات فراه، فاریاب، غزنی و ارزگان در سطح بلند تهدیدات امنیتی قرار دارند.
موصوف افزود که ماه گذشته درعمليات نيروهاى اردوى ملى ۲۲۷۰ مخالف مسلح دولت کشته، ۱۲۲۴ تن زخمی و ۲۴۴ تن آنان بازداشت شده اند.
به گفتۀ او در اين مدت ۵۱۳ تن از نیروهای اردوی ملی کشته، ۷۱۸ تن زخمی و ۴۳ تن ديگر آنان از سوى مخالفين مسلح اسیر شده اند.
وی، دلیل افزایش تلفات اردوی ملی را حملات شب هنگام مخالفين مسلح بالای مراکز و پوسته های امنیتی خواند و گفت: "ما در حال حاضر توان آن را نداريم که برای سرکوب کردن دشمن، حملات هوایی شب هنگام را انجام دهیم و یا قوت کمکی حمایوى ازطریق هوا بفرستیم."
اما او افزود که کار بالای افزايش قابلیت ها و توانمندی های نیروهای هوایی به شدت جریان دارد.
به گفته وى، نيروهاى هوايى تا چند ماه ديگر، با دريافت طياره هاى جنگى که امريکا کمک مى کند، خواهند توانست عمليات هوايى شبانه را به گونۀ موثر انجام دهند و تلفات نيروهاى امنيتى نيز کاهش يابد.
وزير دفاع  درادامه گفت که تکتیک جنگى مخالفين مسلح دولت تغییر کرده است و برای رسیدن به اهداف شان، تمام قوت شان را در یک نقطه جمع مى کنند و «تروریستان خارجی نیز برای رسیدن به مقاصد شان آنان را کمک می کنند.»
او افزود: "ما باید تاکتیک خود را در مقابل دشمن تغییر دهیم، و نگذاریم پوسته ها، مراکز امنیتی و ولسوالی ها به راحتی به دست مخالفین سقوط کند."
موصوف علاوه کرد: "در نظر داریم تا چندین پوسته امنیتی که مؤثر نیست، برای جلوگیری از تلفات و دفع تهدیدات دشمن یک جا کنیم."
او افزود که با اين شيوه، نيروهاى اردوى ملى مى توانند از حالت دفاعى خارج و به گونه تهاجمى در برابر مخالفين مسلح عمل کنند.
وی همچنان در ادامه گفت که وزارت دفاع به زودى شصت هدف مخالفين مسلح دولت را مورد حمله قرارميدهد که با از بين بردن اين اهداف، مسیر جنک کشور را تغییر خواهد داد. 
وی، ابعاد جنگ و توطئه درکشوررا بی نهایت زیاد خواند وگفت که در مقابل، امکانات نیروهای امنیتی خیلی اندک مى باشد و در شرایط کنونی، داشتن شرکای استراتژیک  را يک نیاز تلقى کرد.
وى، در اشاره به خواست تجدید نظر پیمان امنیتی افغانستان با امريکا از سوی ولسی جرگه و شمارى ازچهره هاى سياسى کشور گفت که بر اساس اين پیمان، نیروهای امنیتی کشور با گذشت هر روز تجهیز و مسلکی شده اند.
بهرامی گفت: "درست است که بعضی مواد این پیمان عملی نشده است؛ اما اگر کشور های کمک کننده را که نیروهای امنيتى افغان را در میدان جنگ تمویل و تجهیز می کنند، از دست بدهیم، کشورهای همسایه افغانستان دست به تخریب  کشور می زنند. "
وی ، گروه هاى داعش و طالب را دشمن مردم افغانستان عنوان کرد  وافزود که هیچ فرق بین این دو گروه نیست و نیروهای امنیتی در مقابل آنها مى جنگند.
ویس احمد برمک وزیر امور داخله نیزدرصحبت هايش گفت: "سطح تهدیدات در این اواخر بسیار بلند رفته است  ودشمن می خواهد با انجام حملات، دستاورد ۱۷ ساله کشور ما را زیر سوال ببرد."
او  دربخشى ازصحبت هايش گفت که تجهیزات پولیس بسیار ابتدایی است؛ اما گفتگوها با برخى کشورها براى تجهيزنيروهاى پوليس ادامه دارد.
اين مقام امنيتى کشور، با بيان اينکه در برابر زورگویان برخورد جدی صورت گرفته است، افزود که در حال حاضر درتناسب به سالهای گذشته، تعداد زورگویان که با موترهای شیشه سیاه رفت و آمد می کردند، کاهش یافته است و این روند ادامه دارد.
وی همچنان یاد آور شد که ۹۵ در صد نيروهاى پولیس بایومتریک شده و این روند به زودی پایان می یابد که با تکیمل شدن این روند، دیگر پولیس خیالی درچوکات وزارت امور داخله وجود نخواهد داشت.
وی همچنان از معترضانى که دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کرده اند، خواست تا مانع پروسه ملی انتخابات نشوند و اعتراض شان را از مجرای قانونی تعقیب کنند؛ در غیر آن با آنان برخورد قانونی می شود.
قبل از اینکه عبدالصبور قانع معین اوپراتیفی ریاست امنیت ملى، در نشست دیروز مجلس سنا سخنرانی کند، از اعضای مجلس سنا خواست تا جلسه را سری بسازد.  اکثر اعضای جرگه، به سری بودن جلسه رأی دادند.