صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت سیستم مدیریت حوادث را به بهره‌برداری سپرد

وزارت صحت سیستم مدیریت حوادث را به بهره‌برداری سپرد

وزارت صحت عامه شبکهای را به منظور مدیریت حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشور راه اندازی کرد. این شبکه "سیستم مدیریت حوادث" نام دارد و محل رویداد، میزان تلفات و ارقام را ارایه میکند.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه روز سهشنبه 3 میزان هنگام بهرهبرداری این شبکه گفت که با این روش میتوانیم زودتر به مجروحان رسیدگی کنیم.
آقای فیروز افزود که این سیستم برای اولین بار درافغانستان ایجاد شده و بر سه اصل استوار است: آمادگی برای حوادث (حوادث طبیعی به غیر از زلزله)، واکنش به حوادث و گزارشدهی از میزان تلفات حوادث.
او در ادامه علاوه کرد که وزارت صحت عامه، با ایجاد سیستم مدیریت حوادث، همزمان ارقام یک دست و دقیق را در تمام ولایات کشور، در پیوند به حوادث طبیعی و حوادث خونین انفجاری و انتحاری در اختیار رسانهها قرار میدهد.
مسئولان وزارت صحت اما میگویند که این امکان فعلا برای رسانهها وجود ندارد که به سیستم دسترسی داشته باشند اما از اول اکتوبر سال جاری میلادی برای رسانهها نیز حساب کاربری باز میشود.
سیستم مدیریت حوادث به گونهای طراحی شده است که به محض وقوع رویدادی، مسئولان این سیستم/شبکه، اطلاعات دقیق از موقعیت، زمان و میزان تلفات رویداد را جمع آوری و در اختیار نهادهای مربوط و نیازمند به اطلاعات قرار میدهند.
پیش از این، هنگام بروز حوادث طبیعی و یا غیر طبیعی، خبرنگاران برای گرفتن آمار دقیق مجبور بودند به چند نهاد دولتی –والی، سخنگویان وزارتها و یا پولیس- زنگ بزنند تا آماری در مورد تلفات و میزان خسارات رویداد بگیرند.
اکنون وزارت صحت ادعا میکند که با راه اندازی این سیستم، تمامی مشکلات در عرصههای آماری حل خواهد شد و از نشر آمار متناقض جلوگیری میشود.
وزیر صحت عامه همچنین با توصیف از این سیستم گفت، از این طریق، همکاران ما میتوانند به سرعت عمل کنند، تصمیم بگیرند، برنامه ریزی کنند و بیشتر از تلفات افراد جلوگیری کنند.
آقای فیروز همچنین میگوید که با ایجاد مدیریت شبکهای حوادث، پیآمدهای حوادث در کوتاهترین زمان در تمام ولایات کشور با استفاده از انترنت بازتاب مییابد.
مرکز این سیستم در وزارت صحت عامه قرار دارد که با استفاده از یک شبکۀ انترنتی این مرکز با تمام مراکز دیگر در 33 ولایت کشور وصل است.
سیستم مدیریت حوادث را یو.اس.اید (USAIS )، از طریق سازمان صحی جهان دبلیو.اچ.او (WHO )، آی.ام مپ حمایت مالی و تخنیکی کرده است و این شبکه به وسیلۀ شماری از کارمندانی که در زمینه آموزش دیده بودند مدیریت میشود. هزینه این این سیستم 250 هزار دالر امریکایی است.
ریچار پیپر کورن، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان، این سیستم را یک گام موفق در عرصه رسیدگی به مجروحان حوادث تروریستی و طبیعی خواند.
آقای کورن گفت که در جریان پنج سال گذشته، سازمان صحی جهان با وزارت صحت عامه همکاریهای فراوانی کرد تا این سیستم راه اندازی شود.
او علاوه کرد، سازمان صحی جهان از این سیستم در بعد فنی/تخنیکی حمایت می کند تا با همکاری وزارت صحت از وضعیت بحرانی عبور شود.
نماینده سازمان صحی جهان، همچنین گفت که دو/سوم مردم افغانستان در سال جاری از حوادث ناگوار طبیعی به خصوص خشکسالی متاثر شدهاند.
گفتنی است که تاکنون در عرصههای دیگر حکومتداری، سیستمهای مشابهی طراحی شده است، اما تاکنون این سیستمها برای شهروندان مثمر ثمر نبوده است.
طبابت از راه دور در کشور نمونهای از این نوع سیستمهاست. حدود دو ماه پیش وزارت صحت با اداره اترا قراردادی سه میلیون دالری برای راه اندازی این سیستم منعقد کرد.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در مراسم امضای این تفاهمنامه در کابل گفته بود: "از طریق این تفاهمنامه با همکاری اداره محترم "اترا"، ما قادر میشویم که شفاخانهها و مراکز صحی ولسوالیها و ولایات را با مرکز کابل وصل کنیم و در ضمن ما شفاخانههای خود را با بیرون از کشور با شفاخانههایی که در ارتباط هستیم وصل میکنیم."
آقای فیروز افزود بود، فایده این کار این است که یک هموطن ما که در دایکندی، نورستان و یا ارزگان است و دسترسی به داکتر و تجهیزات طبی ندارد و یا توان پرداخت هزینه طبی را ندارد، ما از این طریق میتوانیم دسترسی [او] را افزایش دهیم.
با گذشت بیش از دو ماه، تاکنون پیشرفت قابل ملاحظهای در این کار صورت نگرفته است.