صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور: افغانستان و چین از طریق پروژه یک کمربند - یک راه به اروپا وصل می‌شود

معاون دوم رئیس جمهور:  افغانستان و چین از طریق پروژه یک کمربند - یک راه  به اروپا وصل می‌شود

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که به منظور اشتراک در سومین نمایشگاه بین المللی راه ابریشم به کشور چین رفته در دیدار با مسئولان ایالت گانسو، با اشاره به روابط فرهنگی دو هزار ساله بین مردم دو کشور از طریق راه ابریشم قدیم گفته که این دو کشور میتوانند با تطبیق طرح یک کمبرند - یکراه، نقطه وصل سه قارۀ اروپا، افریقا و آسیا شود.
آقای دانش روز دوشنبه 2 میزان در راس یک هیات عالی رتبه دولتی جهت اشتراک در سومین نمایشگاه بینالمللی راه ابریشم به کشور چین سفر کرد. لینگ دوا، منشی حزبی ولایت گان‌‌سو و مدیر کمیته دایمی کنگره مردم چین، چن ک گونگ معاون کنگره ایالت گانسو و والی این ایالت، با آقای دانش در محل اقامتش دیدار کردند.
او همچنین تروریزم و افراطگرایی را دشمن مشترک کشورهای منطقه خواند و گفت که همه در معرض تهدید هستیم و بهترین راه این است در مبارزه با تروریزم به صورت مشترک و هماهنگ اقدام کنیم.
معاون ریاست جمهوری سرمایهگذاران چینی را تشویق به سرمایهگذاری در افغانستان کرد و گفت در زمینههای چون انرژی، نفت، گاز و صادارت اقلام تجارتی به چین به خصوص میوه خشک و میوۀ تازه، معادن و سنگ های قیمتی فرصت سرمایه گذاری وجود دارد.
آقای دانش در این دیدار، اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین ولایات بامیان و ایالت گانسو را زمینهساز همکاریهای بیشتر در عرصههای مخلتف علمی و فرهنگی خواند و بر ادامه کمک دولت چین در زمینه دسترسی محصلان افغان به بورسیههای تحصیلی تأکید کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری به توسعۀ روابط علمی و فرهنگی بین دو کشور نیز تأکید کرد و گفت که دست یافتن محصلان افغان به بورسیههای تحصیلی چین، می تواند زمینه استفاده از تجربیات دولت چین در عرصه های مختلف را برای مردم افغانستان فراهم کند.
آقای دانش اعمار موزیمی را در ولایت بامیان زمینهساز تقویت روابط فرهنگی ایالت گانسو و بامیان خوانده و از همکاریهای دولت چین با مردم افغانستان اظهار قدردانی کرد.
از سوی دیگر لینگ دوا، منشی حزبی ولایت گانسو؛ افغانستان و چین را دو کشور همسایه خواند که روابط تاریخی آنان در زمان راه ابریشم قدیم، به دو هزار سال پیش برمیگردد و به گفتۀ وی افغانستان در تأمین این رابطه با دولت و مردم چین نقش اثر گذار داشته است.
این مقام چینی گفت که روابط رسمی دوجانبه بین دو کشور از ۶۳ سال پیش آغاز شده و این رابطه بر مبنای درک متقابل و ضرورت همکاری در بخش های مخلتف تهدابگذاری شده است.
منشی حزبی ایالت گانسو طرح یک کمربند- یکراه را برای توسعۀ اقتصادی، تجارت و مبادلات فرهنگی بین کشورهای منطقه با اهمیت خوانده و خواهرخواندگی ایالت گانسو و ولایت بامیان را گام دیگری در جهت تقویت روابط دو کشور عنوان کرد.
وی گفت دولت چین تلاش میکند تا روابط دو کشور در زمینههای سیاست، اقتصاد، همکاری های علمی و فرهنگی در سطح عالی قرار گیرد.
این مقام چینی ضمن تشریح وضعیت ایالت گانسو به لحاظ اقتصادی و فرهنگی گفت که اخیراً در چوکات طرح یک کمبربند- یک راه، این ایالت با بیش از هشتاد شهر جهان روابط فرهنگی برقرار کرده و برای توسعۀ همکاری با دولت افغانستان و همچنان ولایت بامیان نیز آمادگی کامل دارد.
سخنرانی معاون رئیس جمهور در دانشگاه لانژو
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و هیأت همراهاش صبح روز سه شنبه سه میزان از دانشگاه لانژو در شمال غرب چین بازدید و در آنجا سخنرانی کرد.
در دیداری که بین معاون رئیس جمهور، رئیس و اعضای کادر علمی این دانشگاه صورت گرفت، آقای دانش، ضمن تأکید گسترش روابط دو جانبه بین افغانستان و چین گفت: امور علمی و فرهنگی میتواند محور مهمی برای تقویت روابط دوستانه بین دو کشور باشد.
آقای دانش، دانشگاه لانژو را یکی از معتبرترین نهادهای اکادمیک کشور چین خواند و از ایجاد مرکز تحقیقات افغانستان در این دانشگاه نیز قدردانی کرد.
آقای دانش به تقویت روابط علمی و فرهنگی بین دو کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده همکاریهای علمی و فرهنگی بین دانشگاهها و مراکز علمی هر دو کشور هرچه بیشتر گسترش یابد.
وی گفت که هم اکنون دیپارتمنت زبان و ادبیات چینی در دانشگاه کابل فعال است و این میتواند برای تقویت روابط علمی و فرهنگی بین مراکز علمی دو کشور مفید باشد.
وی، از تلاشهای سفارت چین در کابل برای توسعۀ روابط دوجانبه بین دو کشور اظهار خرسندی کرده افزود که آموزش زبانهای ملی افغانستان و چین در دانشگاه و مراکز علمی یکدیگر بهترین فرصت برای توسعۀ روابط علمی و فرهنگی است.
از سوی دیگر، رئیس و هیأت رهبری دانشگاه لانژو، باز دید معاون رئیس جمهور از این نهاد علمی را زمینه ساز تقویت روابط علمی و فرهنگی بین دو کشور افغانستان و چین خواند و از وی سپاسگزاری کرد.
رئیس دانشگاه لانژو گفت که مرکز تحقیقات افغانستان از سال 2016 در این دانشگاه ایجاد شده و این مرکز با تعدادی از مراکز علمی در افغانستان و برخی از کشورهای منطقه رابطۀ علمی و فرهنگی دارد.
دانشگاه لانژو یکی از مراکز اکادمیک چین است که سال 1909 تأسیس شده است و هم اکنون پنج محصل افغان نیز در آن تحصیل میکنند.
دانشگاه لانژو، این نهاد علمی براساس رتبه بندی که اخیرا صورت گرفته است، در سطح جهانی رتبهای 86 و در داخل چین رتبهای یازدهم را دارد.