صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور به بزرگان غزنی: در مورد انتخابات به توافق برسید

رئیس جمهور به بزرگان غزنی: در مورد انتخابات به توافق برسید

رئیس جمهور غنی که برای بررسی وضعیت امنیتی به ولایت غزنی سفر کرده بود، در دیدار با شماری بزرگان ولایت غزنی از آنها خواسته که در مورد برگزاری انتخابات در این ولایت، به توافق برسند. انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، به دلیل جنجال بر سر نحوه برگزاری آن، همزمان با سایر ولایات کشور در 28 میزان برگزار نمیشود و تا کنون تاریخ برگزاری آن، مشخص نشده است.
شماری از مردم غزنی خواستار حوزهای شدن انتخابات در این ولایت بودند و بیش از یک ماه دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را در این ولایت بسته کردند. در نتیجه اعتراض آنها، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که انتخابات در این ولایت در سه حوزه برگزار خواهد شد. این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات با مخالفت شهروندان غزنی و شماری از نهادهای قانونی کشور از جمله کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مواجه شد و در نتیجه این مخالفتها، برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، به تعویق افتاد.
رئیسجمهور غنی در دیداری که روز پنجشنبه( 5 میزان) با شماری از متنفذین و بزرگان ولایت غزنی در دفتر مقام ولایت غزنی داشته، از آنها خواسته که در روی نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی در این ولایت به توافق برسند و طرحها و پیشنهادهای خود را در این زمینه با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و انجینیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرائیه، در میان بگذارند.
سفر آقای غنی به ولایت غزنی، دومین سفر او پس از حمله گسترده طالبان بر شهر غزنی، است. گروه طالبان شب جمعه 18 اسد، از نقاط مختلف هدف حمله قرار دادند و پنج روز با نیروهای امنیتی کشور در این شهر، جنگیدند.
آقای غنی در دومین سفرش به ولایت غزنی، به مردم آن ولایت گفته که 100 میلیون افغانی را به ولایت غزنی اختصاص داده است. او از مردم آن ولایت خواسته که در هماهنگی با مسئولین محلی، برای مصرف مؤثر این پول، به توافق برسند.
رئیس جمهور همچنین به مردم ولایت غزنی گفته است که اجازه نمیدهد حمله به شهر غزنی، تکرار شود. او افزوده که امنیت غزنی از اولویتهای او است و به همین خاطر به نیویارک برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نرفته و به ولایت غزنی آمده است.