صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: صلح خواست اکثریت مطلق مردم است

رئیس اجرائیه: صلح خواست اکثریت مطلق مردم است

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه با اشاره به تلاشهای دولت افغانستان و امریکا برای صلح در کشور گفت که صلح خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان است. آقای عبدالله که دیروز (دوشنبه، 16 میزان) در جلسه شورای وزیران صحبت میکرد، شام روز یکشنبه به همراه رئیس جمهور غنی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از اعضای کابینه با زلمی خلیل زاد، مشاور وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، در مورد پیشبرد روند مذاکرات صلح، گفتگو کردهاند.
او افزود که از توجه ایالات متحده امریکا در زمینه صلح در افغانستان استقبال میکند و اظهار امیدواری کرد که مخالفان مسلح دولت افغانستان و شورشیان نیز از این فرصت استفاده کنند تا بتوانیم به صلح نزدیک تر شویم؛ زیرا صلح خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان است.
زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه و سفیر پیشین امریکا در افغانستان، به تازگی به عنوان مشاور وزارت خارجه این کشور در امور صلح افغانستان، گماشته شده است. او اکنون یک سفر ده روزه را به کشورهای جنوب آسیا آغاز کرده و با مقامات این کشورها در مورد روند صلح در افغانستان گفتگو خواهد کرد. آقای خلیل زاد عصر روز یکشنبه پس از دیدار با مقامات پاکستانی، وارد کابل شد و شام یکشنبه با مقامات افغانستان، دیدار و گفتگو کرد.
ارگ ریاست جمهوری نوشته است که در این دیدار روی راههای رسیدن به صلح در افغانستان، گفتگو شده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای خلیل زاد در این دیدار گفته است که مردم و حکومت امریکا، از روند صلح در افغانستان حمایت میکنند و در این راستا متحد حکومت و مردم افغانستان هستند.
در چند ماه اخیر، تلاشهای مقامات امریکایی برای کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره با دولت افغانستان، شدت یافته است. این تلاشها پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به دیپلماتهای این کشور دستور داد که برای ارتباط مستقیم با گروه طالبان، تلاش کنند.