صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خلیل‌زاد: حکومت و طالبان نمایند‌گان شان را برای گفتگو برگزینند

خلیل‌زاد: حکومت و طالبان نمایند‌گان شان را برای گفتگو برگزینند

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، از حکومت و گروه طالبان خواسته که نمایندههای خود برای گفتگو در زمینه صلح را، انتخابات کنند.
آقای خلیلزاد، دیروز (دوشنبه، 16 میزان) در دومین روز سفرش به کابل، با شماری از خبرنگاران دیدارکرد و گفت که "نمایندگان دو طرف باید با صلاحیت باشند."
او افزود که صلح یک موضوع داخلی افغانستان و مربوط به مردم این کشور است، اما امریکا در این زمینه با حکومت و مردم افغانستان همکاری و تسهیلات لازم را فراهم میکند.
به گفته آقای خلیلزاد، دولت امریکا میخواهد اقدامات عملی را در راستای صلح در افغانستان انجام دهد و حکومت افغانستان را در مسیر رسیدن به صلح، حمایت کند.
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در این دیدار گفت که همراه او نمایندگان وزارتهای خارجه و دفاع امریکا، قصر سفید و سایر نهادهای امنیتی به کابل آمدهاند و میخواهیم با تمام جوانب دخیل در قضیه افغانستان، تماس برقرار کنیم. او افزود که این تیم از جانب امریکا با صلاحیت است و میتواند گفتگوهای صلح را در هر چهارچوبی که باشد، تسهیل کند.
آقای خلیلزاد گفت که افغانستان چهل سال را در جنگ سپری کرده و اکنون زمان آن رسیده که این جنگ پایان یابد. او افزود که "هدف ما صلح و آشتی و حفظ وحدت در افغانستان است؛ لذا پروسه صلح باید طوری باشد که همه خود را در آن ببینند و از آن رضایت داشته باشند."
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، نقش رسانه ها را در پروسه صلح مهم و تعیین کننده خواند و از رسانهها خواست که بر اساس حقایق در این رابطه تحلیل و تبصره داشته باشند و از طرح مسائل تفرقه برانگیز، پرهیز کنند.
آقای خلیلزاد بعد از آن که به عنوان نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان گماشته شد، یک سفر ده روزه به کشورهای جنوب آسیا را آغاز کرده و در ادامه این سفر عصر یکشنبه وارد کابل شد و با مقامات حکومت وحدت ملی در مورد راه های رسیدن به صلح، دیدار و گفتگو کرد.