صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رييس اجرائيه بر همکاری‌های منطقوی در مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد

 رييس اجرائيه بر همکاری‌های منطقوی در مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد

  رييس اجرائیه حکومت، بر بازبينى تجربههای موفق و ناکام گذشته در مبارزه با موادمخدر تاکيد کرد و گفت که نباید روحیهٔ همکاری میان کشورها در امر مبارزه با اين مواد تحت تأثیر مسایل دیگر قرار گیرد.
استراتيژی منطقهای مبارزه با مواد مخدردیروز (سه شنبه، ۱۷ میزان) با حضور سفرأ، نمایندگان کشورهای بین المللی و منطقهای، سازمانهای بین المللی و نهادهای ذیربط دولتی، در قصر سپیدار در کابل به بحث و بررسی گرفته شد.
هدف از تدوین این استراتيژی، هماهنگی و انسجام فعالیتهای مشترک منطقوی و بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در یک چارچوب منظم عنوان شده است.
به گزارش پژواک، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت، در نشست يادشدۀ  گفت که نباید روحیهٔ همکاری میان کشورها در امر مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر مسایل دیگر قرار گیرد.
عبدالله بدون ذکر نام کشورى، خاطرنشان ساخت که برخی از کشورها کمترین مسئولیت را نمیگیرند؛ ولی تمام ملامتی را متوجه افغانستان میسازند؛ در حالیکه مسیر ترانزیت و قاچاق مواد پیشساخت مخدراند.
او مواد مخدر را یک تهدید فرامرزی و جهانی خوانده گفت که ایجاب توجه و تمرکز بیشتر را میکند تا تجربههای موفق و ناکام گذشته بازبینی شود.
عبدالله گفت: «یکی از دلایل تداوم جنگ، تمویل گروههای تروریستی با استفاده از عواید مواد مخدر است. از این رو، تامین صلح وابسته به میزان موفقیت ما در امر مبارزه با مواد مخدر است.»
به گفتۀ او مبارزه با معضل مواد مخدر، نيازمند اقدامات مشترک و هماهنگ جهانی است و ستراتيژی يادشده، برای رسیدن به نتایج بهتر کمک میکند.
آقای عبدالله عبدالله علاوه کرد که تعهد حکومت وحدت ملی، در امر مبارزه با مواد مخدر محکم و پایدار است.
سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که کاهش کمکها و افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، باعث تقویت «گروههای تروریستی» گردیده است.
او افزود: «فقر، جرایم سازمان یافته، بیکاری، بیماری، ناامنی و بیثباتی، ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد که سلامت خانوادهها را در سراسر جهان تهدید مینماید.»
خانم عظیمی، کمکهای مالی و تخنیکی جهانی را در امر مبارزه با مواد مخدر موثر خوانده و خواستار توجه بیشتر جامعه بین المللی گردید.
سپس، مارک کولهن نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که تولید مواد مخدر در جهان افزایش یافته، ۳۱ میلیون معتاد نیازمند تداوی فوری‌‌اند و ۴۵۰ هزار دیگر در سال میمیرند.
او علاوه کرد: «سود مواد مخدر، وارد بازارهای جهانی میگردد که همه از آن متأثر میشوند. باید کشورها اقدامات مشترک کنند.»
در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که سفرای کشورها و نمایندهگان سازمانهای بینالمللی، نظریات و دیدگاههایشان را در باره ابعاد استراتیژی یادشده مطرح کردند و از آن استقبال نمودند.