صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای عالی صلح: در پروسه صلح دیدگاه تمام اقشار جامعه در نظر گرفته شود

شورای عالی صلح:  در پروسه صلح دیدگاه تمام اقشار جامعه در نظر گرفته شود

شورای عالی صلح میگوید پروسه صلح زمانی موفق خواهد شد دیدگاه تمام اقشار جامعه در نظر گرفته شود.محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح دیروز (چهارشنبه، 18 میزان) در نشست مشورتی با شماری از احزاب و رهبران سیاسی گفت که زمانی به صلح میرسیم که تمامی شخصیتهای سیاسی و بانفوذ کشور دیدگاههایشان را در مورد صلح ابراز کنند.
آقای خلیلی افزود که وفاق ملی در رابطه به صلح ایجاد شده و اکثریت قاطع طالبان در لایههای مختلف این گروه نیز طرفدار صلح اند.
او گفت اکنون باید کارشیوهای ایجاد شود که از این فرصت پیش آمده به نحوه احسن استفاده شود و کشور به سمت صلح عزتمند و پایدار برود.
اما شماری از شخصیتهای سیاسی که در این نشست حضور داشتند، از روند صلح انتقاد کردند. محمد یونس قانونی عضو شورای حراست و ثبات افغانستان در این نشست گفت که  حضور مردم در پروسه صلح، یک چالش است و باید در این پروسه حتی اعضای طالبان حضور داشته باشند.
آقای قانونی شورای عالی صلح را به مذاکرات صلح تشویق کرد اما هشدار داد که اگر مذاکرات به سمت قومی و پروژهای شود، با بحران بزرگی مواجه خواهیم شد.
او در ادامه افزود که جنگ در افغانستان افغانی نیست صلح نیز نمیتواند بین الافغانی باشد، همانطوری که کشورها در جنگ افغانستان دست دارند، همانطور میتوانند در پروسه صلح نقش داشته باشند.
قانونی اما در قسمتی دیگر از سخنان خود به جنگ جاری اشاره کرد و گفت که جنگ به بنبست رسیده است، نه مخالفان توانستند دولت را سقوط دهند و نه دولت توانست مخالفان را سرکوب کند؛ این بنبست میتواند نقطهای خوب برای مذاکرات صلح باشد.
او از شورای عالی صلح و حکومت خواست که باید انتخابات ریاست جمهوری با روند مذاکره با طالبان یکجا شود تا طالبان خود را شریک پروسه صلح بدانند و در برابر افغانستان احساس مسئولیت کنند؛ در غیر آن جنگ افغانستان برای 5 سال دیگر تمدید خواهد شد.
عمر داوودزی، رئیس کمیته سیاسی شورای حراست و ثبات نیز گفت که پروسه صلح هشت سال پیش اشتباه آغاز شد، ما طالبان را متهم به جاسوسی برای پاکستان میکنیم و آنان ما را متهم به مزدوری برای غرب.
آقای داوودزی افزود که باید این فضای عدم اعتماد از بین برود. تا زمانی که اعتماد بین طرفین نباشد، موفق شدن در پروسه صلح نیز ممکن نیست.
او همچنین به نشستهایی که شورای عالی صلح در اندونیزیا و پاکستان برگزار کرده اشاره کرد و گفت که این نشستهای ثمری برای صلح افغانستان نداشته و نخواهد داشت، چون فتوای ما بر پاکستان اثری ندارد.
آقای داوودزی پیشنهاد کرد که شورای عالی صلح یک لوی جرگه تشکیل دهد و کارکردهای خود را برای مردم تشریح کند، اگر مردم قبول کردند که ادامه دهند و در غیر آن نه.
امرالله صالح، دیگر اشتراک کننده این نشست، به ترکیب شورا و اعضای گفتگو کننده با طالبان اشاره کرد و گفت که باید همهی اقشار جامعه در گفتگوهای صلح نماینده داشته باشند.
آقای صالح از مذاکرات پراکندهای که با طالبان شده، انتقاد کرد و گفت که این پراکندگی باعث میشود که دشمن ما را ضعیف احساس کند.
از سوی دیگر، به تازگی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، زلمی خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان تعیین کرده است. او برای رسیدن به صلح در افغانستان، یک سفر ده روزه را به کشورهای جنوب آسیا آغاز کرده و تا کنون با مقامات حکومت افغانستان و پاکستان دیدار و گفتگو کرده است.