صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات گزارش‌ها درباره جعلی بودن دستگاه‌های بایومتریک را رد کرد

 کمیسیون انتخابات گزارش‌ها درباره جعلی بودن دستگاه‌های بایومتریک را رد کرد

کمیسیون انتخابات، گزارشها مبنی بر جعلی بودن دستگاههای بایومتریک خریداری شده را به شدت رد کرده و تأکید میکند که این دستگاهها قادراند که تصویر و انگشت شخص رأی دهنده را شناسایی نموده و از تقلب جلوگیری کنند.
سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات، دیروز (یکشنبه، 22 میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت:" بعضی رسانهها مخالف مصالح ملی گزارشات را نشر میکنند که اذهان عمومی را در یک پروسه ملی خدشه دار میسازند."  تلویزیون خصوصی طلوع نیوز چند روز قبل در گزارشی نوشت که دستگاههای بایومتریکی که برای انتخابات پارلمانی 28 میزان خریداری شدهاند، قادر به ثبت اثر انگشت و چهره رأی دهنده نیستند. اما سخنگوی کمیسیون انتخابات در این باره گفت:" گزارشات نشرشده مبنی بر اینکه دستگاههای بایومتریک توان شناسایی چهره و انگشت شخص رأی دهنده را ندارد کاملا غلط است". آقای هاشمی افزود:" این دستگاه ممکن است درصورت افلاین بودن توان شناسایی انگشتی که دو دفعه رأی داده را نداشته باشد ولی همین معلومات به سرور اصلی انتقاد پیدا کند سیستم دو انگشت از یک شخص را قبول نکرده و رد میکند همزمان چهره شخص را نیز شناسایی خواهد کرد".
وی، نشر چنین گزارشها را خلاف منافع و مصالح ملی خوانده گفت، بعضی رسانهها واقعیت اصلی را نشر نکرده به زوایای منفی یک مطلب میپردازند.
درگزارش طلوع همچنان آمده است دستگاههای بایومتریک که در آغاز به اعضای کمیسیون انتخابات نشان داده شده بودند، آنها نشانهای شرکت آلمانی "درمالوگ" را داشتند، اما دستگاههایی که اکنون به این کمیسیون رسیدهاند، این نشانها را نداشته و چینایی میباشند.
سخنگوی کمیسیون انتخابات در این باره گفت:" طرح و ساخت این دستگاههای از شرکت درمالوگ است و تمامی دستگاههای از این شرکت است و این شرکت هم برای کمیسیون ضمانت داده است."
این گفتهها در حالی مطرح میشود که قرار است که انتخابات مجلس نمایندگان به تاریخ 28 میزان تا شش روز دیگر در 33 ولایت کشور برگزار شود.